سه شنبه 6 مهر 1400

دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

کتاب مواد دندانی مک ک کتاب مواد دندانی مک کیب

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

featured_orange_star
زبان : انگلیسی


حجم فایل : 4.87 MB

دانلود کتاب مواد دندانی مک کیب ۲۰۰۸ ویرایش ۹

سرفصلهای کتاب

مقدمه
1 علم مواد دندانپزشکی ، 1
1.1 مقدمه ، 1؛ 1.2 انتخاب دندانپزشکی
مواد ، 1؛ 1.3 ارزیابی مواد دندانی ، 3
2 ویژگی برای مشخص کردن مواد ، 4
2.1 مقدمه ، 4؛ 2.2 خواص مکانیکی ،
6 ؛ 2.3 خواص رئولوژیکی ، 18؛ 2.4 حرارتی
خواص ، 21؛ 2.5 چسبندگی ، 23؛
2.6 خواص فیزیکی متفرقه ، 26 ؛
2.7 خواص شیمیایی ، 27 ؛ 2.8 بیولوژیکی
خواص ، 30؛ 2.9 مطالعه بیشتر پیشنهاد شده ، 31
3 محصول گچی برای گچ دندان ، 32
3.1 مقدمه ، 32؛ 3.2 الزامات دندانپزشکی
مواد ریخته گری ، 32؛ 3.3 ترکیب ،
33؛ 3.4 ویژگی های دستکاری و تنظیم ،
33 3.5 خصوصیات ماده تنظیم شده ،
37؛ 3.6 برنامه های کاربردی ، 38 ؛ 3.7 مزایا و
معایب ، 38؛ 3.8 پیشنهاد شده برای مطالعه بیشتر ،
39
4 موم ، 40
4.1 مقدمه ، 40؛ 4.2 الزامات الگو
مواد ، 40؛ 4.3 ترکیب موم ها ،
40؛ 4.4 خواص موم های دندانی ،
41؛ 4.5 برنامه ، 42 ؛ 4.6 بیشتر پیشنهاد شده است
خواندن ، 45
5 سرمایه گذاری و مرگ نسوز ، 46
5.1 مقدمه ، 46؛ 5.2 الزامات
سرمایه گذاری برای روش های ریخته گری آلیاژ ،
46؛ 5.3 مواد موجود ، 47 ؛ 5.4 ویژگی ها
از مواد سرمایه گذاری ، 49؛ 5.5 برنامه
51؛ 5.6 پیشنهاد مطالعه بیشتر ، 52
6 فلز و آلیاژ ، 53
6.1 مقدمه ، 53؛ 6.2 ساختار و خصوصیات
فلزات ، 53؛ 6.3 ساختار و خواص
آلیاژها ، 56؛ 6.4 منحنی خنک کننده ، 57 ؛ 6.5 فاز
نمودارها ، 57؛ 6.6 مطالعه بیشتر پیشنهاد شده ، 61
7 طلا و آلیاژهای فلزات نجیب ، 62
7.1 مقدمه ، 62؛ 7.2 گلدانهای طلای خالص
(طلای منسجم) ، 62؛ 7.3 طلا ریخته گری سنتی
آلیاژها ، 63؛ 7.4 درمان های حرارتی سخت شدن
(ملاحظات نظری) ، 65؛ 7.5 گرما
درمان ها (ملاحظات عملی) ،
67؛ 7.6 آلیاژهایی با محتوای فلز نجیب at
حداقل 25٪ اما کمتر از 75٪، 68؛ 7.7 لحیم کاری
و مواد لحیم کاری برای فلزات نجیب ،
69؛ 7.8 آلیاژهای نجیب برای سرامیک های متصل به فلز
ترمیم ، 70؛ 7.9 سازگاری زیستی ،
70 7.10 مطالعه بیشتر پیشنهاد شده ، 70
8 آلیاژ ریخته گری فلز پایه ، 71
8.1 مقدمه ، 71؛ 8.2 ترکیب ،
71؛ 8.3 دستکاری آلیاژهای ریخته گری فلز پایه ،
72؛ 8.4 ویژگی ها ، 73؛ 8.5 مقایسه با
ریخته گری آلیاژهای طلا ، 74؛ 8.6 سازگاری زیستی ،
76؛ 8.7 فلزات و آلیاژهای کاشت ،
77؛ 8.8 مطالعه بیشتر پیشنهاد شده ، 79
9 ریخته گری ، 80
9.1 مقدمه ، 80؛ 9.2 قالب سرمایه گذاری
80 9.3 دستگاه ریخته گری ، 81 ؛ 9.4 خطا در
ریخته گری ها ، 81؛ 9.5 پیشنهاد مطالعه بیشتر ، 83
10 آلیاژهای فولاد و فرفورژه ، 84
10.1 مقدمه ، 84؛ 10.2 فولاد ،
84؛ 10.3 فولاد ضد زنگ ، 85 ؛ 10.4 فولاد ضد زنگ
پایه های دندان مصنوعی ، 86؛ 10.5 سیم ،
86؛ 10.6 پیشنهاد مطالعه بیشتر ، 88
11 سرامیک و پرسلان ذوب شده به فلز
(PFM) ، 89
11.1 مقدمه ، 89؛ 11.2 ترکیب
چینی دندانپزشکی سنتی ، 89؛ 11.3 تراکم
و حلقه فی ، 90؛ 11.4 خواص ظروف ،
91؛ 11.5 درج آلومینا و آلومینیوم
چینی ، 92؛ 11.6 هسته آلومینای متخلخل
سرامیک ، 93؛ 11.7 تزریق قالب گیری و فشار داده می شود
سرامیک ، 94؛ 11.8 شیشه ریخته گری و پلی کریستال
سرامیک ، 94؛ 11.9 ترمیم CAD-CAM ،
95؛ 11.10 روکش های چینی ، 97 ؛ 11.11 ظروف چینی
ذوب شده به فلز (PFM) ، 97 ؛ 11.12 مویرگی
فناوری ، 100؛ 11.13 فویل پلاتین باند شده ،
100؛ 11.14 پیشنهاد مطالعه بیشتر ، 100
v
12 پلیمر مصنوعی ، 101
12.1 مقدمه ، 101؛ 12.2 پلیمریزاسیون ،
101؛ 12.3 تغییرات فیزیکی در حین
پلیمریزاسیون ، 105؛ 12.4 ساختار و
خواص ، 107؛ 12.5 روش ساخت
پلیمرها ، 109؛ 12.6 پیشنهاد مطالعه بیشتر ،
109
13 پلیمرهای پایه پروتز ، 110
13.1 مقدمه ، 110؛ 13.2 الزامات
پلیمرهای پایه پروتز ، 110؛ 13.3 پروتز اکریلیک
مواد پایه ، 112؛ اکریلیک 13.4 اصلاح شده
مواد ، 121؛ 13.5 پلیمرهای جایگزین ،
123؛ 13.6 پیشنهاد مطالعه بیشتر ، 123
14 مواد پوشش دندان مصنوعی ، 124
14.1 مقدمه ، 124؛ 14.2 خط سخت
مواد ، 124؛ 14.3 نرم کننده های بافتی ،
126؛ 14.4 مواد پوشش موقت نرم ،
128؛ 14.5 مواد پوشش نرم دائمی ،
128؛ 14.6 مواد تكیه كننده خودكار ،
132؛ 14.7 پیشنهاد مطالعه بیشتر ، 132
15 دندان مصنوعی ، 133
15.1 مقدمه ، 133؛ 15.2 مورد نیاز ،
133؛ 15.3 مواد موجود ،
133؛ خواص 15.4 ، 133؛ 15.5 پیشنهاد شده است
ادامه مطلب ، 135
16 ماده تأثیرگذار: طبقه بندی و
نیازها ، 136
16.1 مقدمه ، 136؛ 16.2 طبقه بندی طبقه بندی
مواد برداشت ، 136؛ 16.3 مورد نیاز ،
137؛ 16.4 ملاحظات بالینی ،
142؛ 16.5 پیشنهاد مطالعه بیشتر ، 146
17 ماده تأثیر غیر الاستیک ، 147
17.1 مقدمه ، 147؛ 17.2 گچ برداشت ،
147؛ 17.3 ترکیب برداشت ،
148؛ 17.4 موم های برداشت ، 151؛ روی 5/17
151. خمیرمایه اکسید / اوژنول
18 ماده برداشت الاستیک:
هیدروکلوئیدها ، 154
18.1 مقدمه ، 154؛ 18.2 برگشت پذیر
هیدروکلوئیدها (آگار) ، 154 ؛ 18.3 برگشت ناپذیر
هیدروکلوئیدها (آلژینات ها) ، 158 ؛ 18.4 ترکیبی
روش های برگشت پذیر / برگشت ناپذیر ،
161؛ 18.5 آلژینات اصلاح شده ،
161؛ 18.6 پیشنهاد مطالعه بیشتر ، 162
19 ماده تحت تأثیر الاستیک: مصنوعی
الاستومرها ، 163
19.1 مقدمه ، 163؛ 19.2 پلی سولفید ،
163؛ 19.3 لاستیک سیلیکون (کندانس)

درمان) ،
167؛ 19.4 لاستیک سیلیکون (پخت و پز اضافی) ،
168؛ 19.5 پلی اتر ، 172؛ 19.6 مقایسه
خصوصیات الاستومرها ، 175؛ 19.7 پیشنهاد شده
ادامه مطلب ، 177
20 مورد از مواد پر کردن مستقیم
و چشم اندازهای تاریخی ، 178
20.1 مقدمه ، 178؛ 20.2 ظاهر ،
178؛ 20.3 خواص رئولوژیکی و تنظیمات
مشخصات ، 178؛ 20.4 خواص شیمیایی ،
179؛ 20.5 خواص حرارتی ،
179؛ 20.6 خواص مکانیکی ،
179؛ 20.7 چسبندگی ، 179؛ 20.8 بیولوژیکی
خواص ، 179؛ 20.9 تاریخی ، 180
21 آمالگام دندانپزشکی ، 181
21.1 مقدمه ، 181؛ 21.2 ترکیب ،
181؛ 21.3 تنظیم واکنش ها ،
183؛ 21.4 خواص ، 184؛ 21.5 بالینی
دست زدن به یادداشت ها برای آمالگام دندان ،
189؛ 21.6 متغیرهای دستکاری ،
191؛ 21.7 پیشنهاد مطالعه بیشتر ، 194
22 ماده پر کننده رزین ، 195
22.1 مقدمه ، 195؛ 22.2 رزین های اکریلیک ،
195؛ 22.3 مواد ترکیبی - مقدمه ،
196؛ 22.4 طبقه بندی طبقه بندی و ترکیب
کامپوزیت ها ، 197؛ 22.5 ویژگی های کامپوزیت ها ،
202 22.6 تقویت کننده الیاف کامپوزیت
سازه ها ، 213؛ 22.7 یادداشت های دست زدن به کلینیک برای
کامپوزیت ها ، 216؛ 22.8 کاربردهای کامپوزیت ها
223؛ 22.9 پیشنهاد مطالعه بیشتر ، 224
23 ماده ترمیم کننده چسب:
اتصال مواد بر پایه رزین ، 225
23.1 مقدمه ، 225؛ 23.2 سیستم اسید اچ
برای اتصال به مینا ، 225 ؛ 23.3 برنامه های کاربردی
روش اسید اچ ، 227 ؛ 23.4 پیوند به
عاج - زمینه ، 229 ؛ 23.5 عاج
تهویه - لایه اسمیر ، 233 ؛ 23.6 بتونه کاری
و پیوند ، 234؛ 23.7 مفاهیم فعلی در
اتصال عاجی - لایه ترکیبی ،
236؛ 23.8 کاتیونی طبقه بندی اتصال عاجی
سیستم ها ، 237؛ 23.9 اتصال به آلیاژها ، آمالگام و
سرامیک ، 238؛ 23.10 مقاومت باند و نشت
اندازه گیری ، 240؛ 23.11 لوت قابل پلیمر شدن
عوامل ، 242؛ 23.12 پیشنهاد مطالعه بیشتر ، 244
24 ماده ترمیم کننده شیشه ایونومر
(پلی آلکنوات) ، 245
مقدمه 24.1 ، 245؛ 24.2 ترکیب ،
245؛ 24.3 تنظیم واکنش ، 247 ؛ 24.4 ویژگی ،
248؛ 24.5 سرمت ، 252 ؛ 24.6 برنامه های کاربردی و
یادداشت های دست زدن به کلینیک ، 252؛ 24.7 پیشنهاد شده است
ادامه مطلب ، 256
25 Ionomers شیشه ای اصلاح شده با رزین و
مطالب مرتبط ، 257
25.1 مقدمه ، 257؛ 25.2 ترکیب و
کاتیونی طبقه بندی ، 257؛ 25.3 تنظیمات
260؛ 25.4 تغییر بعدی و بعدی
ثبات ، 261؛ 25.5 خواص مکانیکی ،
262؛ 25.6 ویژگی های چسب ،
262؛ 25.7 انتشار فلوراید ، 263؛ 25.8 بالینی
دست زدن به یادداشت ها ، 264؛ 25.9 بیشتر پیشنهاد شده است
264
vi مطالب
26 رزین موقت تاج و پل ،
265
26.1 مقدمه ، 265؛ 26.2 الزامات ،
265؛ 26.3 مواد موجود ،
265؛ 26.4 ویژگی ، 266
27 مورد نیاز سیمان های دندانپزشکی برای
برنامه های آستر ، پایه و لوت ،
267
27.1 مقدمه ، 267؛ 27.2 الزامات
مواد پوشش حفره ، 267؛ 27.3 الزامات
مواد لوت ، 270؛ 27.4 الزامات
سیمان های ریشه ، 271؛ 27.5 الزامات
سیمان های ارتودنسی ، 272؛ 27.6 بیشتر پیشنهاد شده است
272
28 سیمان بر اساس اسید فسفریک ،
273
28.1 مقدمه ، 273؛ 28.2 فسفات روی
سیمان ها ، 273؛ 28.3 سیمان های سیلیکوفسفات ،
277؛ 28.4 سیمان های مس ، 277؛ 28.5 پیشنهاد شده است
ادامه مطلب ، 277
29 سیمان مبتنی بر اندام فلزی
ترکیبات کلات ، 278
29.1 مقدمه ، 278؛ 29.2 اکسید روی / اوژنول
سیمان ها ، 278؛ 29.3 اسید ارتو-اتوکسی بنزوئیک
(EBA) سیمان ها ، 280 ؛ 29.4 هیدروکسید کلسیم
سیمان ها ، 280؛ 29.5 پیشنهاد مطالعه بیشتر ، 283
30 پلی کربوکسیلات ، ایونومرهای شیشه ای و
Ionomers شیشه ای اصلاح شده با رزین برای
284. لوت و لاین
30.1 مقدمه ، 284؛ 30.2 پلی کربوکسیلات
سیمان ها ، 284؛ 30.3 سیمان های گلاس آینومر ،
285؛ 30.4 یونومرهای شیشه ای اصلاح شده با رزین و
کامپوررها ، 286؛ 30.5 پیشنهاد مطالعه بیشتر ،
288
31 ماده ریشه ، 289
31.1 مقدمه ، 289؛ 31.2 آبیاری و
روان کننده ها ، 289؛ 31.3 داروهای داخل کانال ،
290؛ 31.4 مواد پودر ریشه ،
291؛ 31.5 مواد تاریخی ،
291؛ 31.6 مواد معاصر ،
292؛ 31.7 درمان بالینی ، 294 ؛
31.8 پیشنهاد مطالعه بیشتر ، 296
ضمیمه 1 ، 297
فهرست ، 299
فهرست

mccabe-applied-dental-materials
کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت :۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه : ۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳

۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

11.png

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس اَپ امور مشتریان (جهت ارسال پیام)

09386252583