دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

زبان :


تعداد صفحه :


حجم فایل : 60.66 MB

اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو

کتاب رادیولوژی دهان وایت و فارو: اصول و تفسیر ۲۰۱۹ ویرایش ۸

سرفصلهای کتاب

مبانی قسمت اول
1 فیزیک
ترکیب ماده
ماهیت تابش
دستگاه ایکس ری
تولید اشعه ایکس
عوامل کنترل کننده اشعه ایکس
برهم کنش اشعه ایکس با ماده
جذب فوتوالکتریک
دوزیمتری

2 اثرات بیولوژیکی تشعشع یونیزان

پیامدهای شیمیایی و بیوشیمیایی جذب تابش
اثرات تصادفی و قطعی
رادیوتراپی شامل حفره دهان

3 ایمنی و حفاظت
منابع قرار گرفتن در معرض تابش
رادیولوژی دندان - ماکسیلوفاشیال: خطر و دوزها
اجرای محافظت در برابر اشعه

تصویربرداری قسمت دوم

4 تصویربرداری دیجیتال
آنالوگ در مقابل دیجیتال
گیرنده های تصویر دیجیتال
آشکارسازهای حالت جامد
فسفر قابل تحریک
مشخصات آشکارساز دیجیتال
مشاهده تصویر دیجیتال
نسخه های سخت
پردازش تصویر
تجزیه و تحلیل تصویر
ذخیره سازی تصویر
سازگاری سیستم ها
ملاحظات بالینی

5 تصویربرداری فیلم
فیلم اشعه ایکس
صفحه های تشدید
شکل گیری تصویر نهفته
راه حل های پردازش
اتاق تاریک و تجهیزات
اتاق تاریک
رویه های پردازش دستی
مواد شیمیایی با پردازش سریع
راه حل های تغییر
پردازش خودکار فیلم
ایجاد زمانهای نوردهی صحیح
مدیریت پسماندهای رادیوگرافی
مشخصات تصویر
علل شایع رادیوگرافی معیوب
نصب رادیوگرافی
عکس برداری رادیولوژی

6 هندسه پروجکشن
وضوح و وضوح تصویر
اعوجاج اندازه تصویر
اعوجاج شکل تصویر
تکنیک های زاویه موازی و تقسیم کننده
محلی سازی شی
جلد تخم مرغ

7 پیش بینی داخل دهانی
معیارهای کیفیت
رادیوگرافی پری اپیکال
رادیوگرافی Bitewing
رادیوگرافی اکلوزال
تصویربرداری از کودکان
رادیوگرافی داخل دهانی موبایل
ملاحظات خاص

8 تصویربرداری سفالومتریک و جمجمه
معیارهای انتخاب
تکنیک
ارزیابی تصویر
پیش بینی سفالومتریک
پیش بینی های جمجمه و صورت و جمجمه

9 تصویربرداری پانوراما
اصول تشکیل تصویر پانوراما
موقعیت یابی بیمار و تراز بندی سر
گیرنده های تصویر
تکنیک های اتاق تاریک فیلم پانورامیک
تفسیر تصاویر پانوراما

10 توموگرافی کامپیوتری پرتوی مخروطی
اصول تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی
اجزای تولید تصویر
ملاحظات بالینی
مصنوعات تصویری
نقاط قوت و محدودیت ها
گیری

11 توموگرافی کامپیوتری پرتوی مخروطی
مراحل نمایش داده های حجمی
گزارش تفسیری
برنامه های خاص وظیفه

12 آناتومی رادیوگرافی
اصول کلی ارزیابی رادیولوژیک
دندانها
پشتیبانی از ساختارهای دندانی - آلوئولار
استخوان ماگزیلا و میانی صورت
فک پایین
مفصل گیجگاهی فکی
پایه جمجمه
راه تنفسی
مواد ترمیمی

13 روش تصویربرداری دیگر
توموگرافی رایانه ای چند ردیاب
اسکنرهای توموگرافی رایانه ای
تصویربرداری رزونانس مغناطیسی
پزشکی هسته ای

14 فراتر از تصویربرداری سه بعدی
تصویربرداری چهار بعدی
برنامه ریزی درمانی با راهنمای رایانه
چاپ سه بعدی

15 ایمپلنت دندان
تکنیک های تصویربرداری
ارزیابی و برنامه ریزی درمانی قبل از عمل
تصویربرداری داخل عمل
برنامه های هدایت شده با تصویر
تصویربرداری و مانیتورینگ بعد از عمل

16 تضمین کیفیت و کنترل عفونت
تضمین کیفیت رادیوگرافی
کنترل عفونت

17 تجویز تصویربرداری تشخیصی
معاینات رادیولوژیک
رهنمودهای سفارش تصویربرداری
ملاحظات تصویربرداری در غیاب یک یافته مثبت
ملاحظات خاص
نمونه هایی از استفاده از دستورالعمل ها

قسمت سوم تفسیر

18 اصل تفسیر رادیوگرافی
تصاویر تشخیصی کافی
راهکارهای جستجوی بصری
استدلال تشخیصی در رادیولوژی دهان
تجزیه و تحلیل یافته های غیر عادی
استراتژی تحلیلی یا سیستماتیک
نوشتن گزارش تصویربرداری تشخیصی
خودآزمایی

19 پوسیدگی دندان
مکانیسم بیماری
نقش تصویربرداری در تشخیص ضایعات پوسیدگی
معاینه با سنسورهای دیجیتال داخل دهانی
معاینه با فیلم متداول داخل دهانی
تشخیص ضایعات پوسیدگی
ابزارهای تشخیصی جایگزین برای تشخیص پوسیدگی دندان
ملاحظات درمانی
مطالب پیشنهادی

20 بیماری پریودنتال
مکانیسم بیماری
ارزیابی بیماری پریودنتال
روش های تصویربرداری برای ارزیابی بیماری پریودنتال
ظاهر آناتومی طبیعی
ویژگی های تصویربرداری از بیماری های پریودنتال
طبقه بندی بیماری های پریودنتال
سایر شرایط م Affثر بر پریودنتیم
سایر اصلاح کننده های بیماری پریودنتال
ارزیابی درمان پریودنتال
تفسیر افتراقی

21 ناهنجاری دندان
ناهنجاری های رشد
ناهنجاری های به دست آمده


22 حالت التهابی فک
بیماری التهابی پری اپیکال
استئومیلیت
تغییرات ناشی از تابش در فک ها
استئونکروز فک های مرتبط با دارو
تصویربرداری تشخیصی از درگیری بافت نرم
پریکورونیت

23 کیست
مکانیسم بیماری
Featu بالینی
تصویربرداری تشخیصی کاربردی
ویژگی های تصویربرداری
کیست های ادنتوژنیک
کیست های غیر دونتوژنیک
سودوسیست ها
التیامبخش
افسردگی استخوان لینگوال فک پایین
کیست هایی که از بافت نرم منشا می گیرند

24 تومور و نئوپلاسم خوش خیم
مکانیسم بیماری
ویژگی های بالینی
تصویربرداری تشخیصی کاربردی
ویژگی های تصویربرداری
تومورهای ادنتوژنیک و نئوپلاسم ها
نئوپلاسمهای اپیتلیال ادونتوژنیک
تومورهای اپنتلیال و مزانشیمی ادنتوژنیک و نئوپلاسم ها
تومورهای مایع مزانشیمی
تومورها و نئوپلاسم های غیر دونتوژنیک
تومورهای مزانشیمی و نئوپلاسم ها

25 بیماریهای موثر بر ساختار استخوان
مکانیسم بیماری
تصویربرداری تشخیصی کاربردی
ناهنجاری های متابولیک استخوان

26 نئوپلاسم بدخیم
مکانیسم بیماری
ویژگی های بالینی
تصویربرداری تشخیصی کاربردی
ویژگی های تصویربرداری
سرطان
بیماری متاستاتیک
سارکوماس
بدخیمی های سیستم خونساز
تصویربرداری دهان و فک و صورت برای بازماندگان سرطان

27 ضربه
رادیولوژی کاربردی
ضربه دنتوآلوئولار
شکستگی دندان
آسیب بافتی پریودنتال
آسیب فرآیند آلوئول
صدمات ضربه ای به استخوان های صورت
نظارت بر بهبودی شکستگی ها

28 بیماری سینوسی Paranasal
توسعه طبیعی و تغییرات
بیماری های مرتبط با سینوس Paranasal
بیماریهای ذاتی سینوس Paranasal
بیماری های خارجی شامل سینوس های پارانازال

29 ناهنجاری جمجمه و صورت
شکاف لب و کام
دیستوستوز جمجمه و صورت (سندرم کروزون)
میکروزومی همیفاسیال
دیستوستوز مندیبلوفاشیال (سندرم ترایچر کالینز)
دیسپلازی کلیدوکرانیال
هیپرپلازی همی صورت
دیسپلازی ادونتوماکسیلری سگمنتال

30 ناهنجاری مفصل گیجگاهی فکی
مکانیسم بیماری
ویژگی های بالینی
تصویربرداری آناتومی مفصل گیجگاهی فکی
کاربرد تصویربرداری تشخیصی
روشهای تصویربرداری مفصل گیجگاهی فکی
ناهنجاری های مفصل گیجگاهی فکی

31 نرم سازی و تشدید بافت نرم
کلسیفیکاسیون هتروتوپیک
تشریفات هتروتوپیک

32 بیماری غدد بزاقی
بیماری غده بزاقی
تصویربرداری تشخیصی
تصویربرداری پروجکشن
کیفیت بالا
شرایط مectثر بر غدد بزاقی
شرایط اشغالگر فضا

قسمت چهارم سایر برنامه ها

33 پزشکی قانونی
محدوده پزشکی قانونی در دندانپزشکی
نیاز به شناسایی بقایای انسان
روشهای شناسایی بدن
کاربرد رادیولوژی دهان و فک و صورت برای شناسایی بدن
شناسایی یک بدن مجرد
تکنیک های رادیولوژیک در شناسایی بدن
گزارش شناسایی دندان پزشکی قانونی
کاربردهای عکسبرداری رادیولوژیک در حوادث جمعی
استفاده از عکسبرداری رادیولوژیک در بقایای ناشناخته بلند مدت

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی
کتابهای مرتبط
1. مقایسه استحکام کششی فایبر پست های س
2. آسیب‌شناسی (پاتولوژی) دهان ودندان ر
3. اصول و روش کار اندودانتیکس ترابی‌نژ
4. سرامیکهای دندانی قسمت ۳
5. قدم به قدم با اوردنچر بار
6. آناتومی و مورفولوژی دندانهای پرمولر
7. بررسی و مقایسه فضای رویشی دندان مول
8. مقایسه میزان چسبندگی مواد بیس پروتز
9. چگونگی برگزاری امتحانات بورد تخصصی
10. جراحی دهان و فک و صورت پیترسون
11. کیست هاي ادنتوژنیک حفره دهان