دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

سرامیکهای دندانی قسمت ۳ سرامیکهای دندانی قسمت ۳

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

زبان :


تعداد صفحه :


حجم فایل : 354.84 KB

در دو جلسه قبل به سرامیکهای با بیس گلاس پرداختیم حال دسته سوم سرامیکهای دندانی را پی میگیریم اما قبل از اینکه به
دسته سوم بپردازیم لازم است به تعاریفی اشاره کنیم.
Sintering زینتر

Greenware

Fusion
دسته سوم سرامیکهای دندانی
جمع بندی
در دسته سوم کریستالها به شکل پارشیلی زینتر میشوند و در فضای بین آنها گلاس مذاب را انفیلتره میکنند . کریستالهای
بکار رفته میتواند آلومینا یا زیرکونیا یا اسپاینل باشد.
دسته چهارم
Composition-category 4 (Polycrystallin solid)
در دسته چهارم کریستالها بطور کامل بهم زینتر میشوند و دیگر فضایی برای انفیلتره کردن گلاس ندارند به عبارت بهتر
سرامیکهای دسته سوم منوفازیک هستند .

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی