دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

چگونگی برگزاری امتحانات بورد تخصصی رشته پروتزهای دندانی چگونگی برگزاری امتحانات بورد تخصصی رشته پروتزهای دندانی

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

زبان : فارسی


تعداد صفحه :


حجم فایل : 307.03 KB

چگونگی برگزاری امتحانات بورد تخصصی رشته پروتزهای دندانی

امتحان بورد تخصصی رشته پروتزهای دندانی در دو بخش کتبی و شفاهی می باشد و بخش شفاهی خود در دو  . خواهد بودCase Presentation و OSCEقسمت  . سوال چهارگزینه ای می باشد

بخش اول امتحان(کتبی:) امتحان کتبی شامل  . می باشدOSCE

بخش دوم امتحان(شفاهی:) شامل ارائه مورد و آزمون ارائه مورد: خود شامل دو کیس(درمان با پروتز متحرک و درمان با پروتز ثابت )می باشد.

الف)درمان با پروتز متحرک که شامل یکی از موارد زیر است:

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی