دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

مجله ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت مجله ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

زبان :


تعداد صفحه :


حجم فایل : 1.06 MB

مجله ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت

در طی یک سال گذشته به دو مورد از عدم تطابق پیج پوشاننده CS و فیکسچر در حین جراحی ایمپلنت برخورد کردم که طبعا برای من و بیمارم مشکل خاص خود را موجب شد .

متاسفانه در دومین مورد که در تابستان گذشته اتفاق افتاد علی رغم این که بطور رسمی و طی نامه ای از شرکت مربوطه که یکی از پرفروشترین شرکتهای وارد کننده ایمپلنت در ایران است توضیح خواستم ولی تاکنون پاسخی به من داده نشده است

ادامه در کتاب

عناوین و سرفصلها

 • ترمیم جراحی شکاف لب مدین ناکامل جداگانه  - Surgical repair of the isolated incomplete median cleft lip
 •  آموزش حرفهاي در جراحی TMJ تجربه یک سال فلوشیب  - Training in TMJ surgery: experience of a one-year fellowship
 • استئوتومیساژیتال اسپلیت یک طرفه راموس فک پایین: اندیکاسیونها و هندسه  - Unilateral sagittal split mandibular ramus osteotomy:indications and geometry
 • تیوب اپیدورال - یک وسیله مفید در اعمال جراحی سیالندوسکوپی - Epidural Tube: A Useful Device in Sialendoscopy Operations
 • تأثیر حفظ ریج آلوئولار بر ایمپلنتهاي تأخیري
  پس از کشیدن دندان با دیفکتهاي متفاوت در استخوان باکال
  Influence of preservation of the alveolar ridge on delayedimplants after extraction of
  teeth with different defects in the buccal bone
 • primordial تومور ادنتوژنیک
  گزارشی از یک مورد
  Primordial Odontogenic Tumor: Report of a Case
کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی