دندانپزشکی زیبایی /  11 فروردين 1397

بریج های رزین باند ( قسمت سوم - فرم دادن با فرز )]

 

بریج های رزین باند ( قسمت اول - ساخت دنتین )

بریج های رزین باند ( قسمت دوم استقرار و فرم دادن دنتین)

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط