نحوه نصب یونیت و صندلی دندانپزشکی

مراحل نصب یونیت دندانپزشکی
۱- باز کردن پک
۲- نصب صفحه و پلیت
۳- نصب لوله های آب و هوا
۴- نصب لامپ دندانپزشکی
۵- تست
۶- نصب آندوسکوپ ( اختیاری)

قدم اول باز کردن پکیج است
فومها و پلاستیکها را دور کنید
تمام تجهیزات جانبی را در کنار یونیت قرار دهید
دستگاه را به برق زده و روشن کنید و صندلی را بوسیله دکمه های کنترل در یک ارتفاع مناسب تنظیم کنید
قدم دوم : نصب صفحه
ابتدا با استفاده از یک آچار شش گوش(آلن) صفحه چوبی زیر یونیت را باز کرده و به کمک سه نفر آنرا در مکان نصب قرار دهید
تراز بودن کف زمین نصب را اندازه بگیرید
اگر زمین تراز نبود میتوانید با استفاده از چهار پیچ صفحه فلزی را تنظیم کنید
اگر دو دسته صندلی دارید میتوانید آنرا در اینجا ببندید
پیچها را با کنید و دسته صندلی را در جایش قرار دهید و پیچها را ببندید
اگر دو دسته صندلی ندارید میتوانید از این مرحله چشم پوشی کنید
قدم سوم : نصب لوله های آب و هوا
لوله های هوا و آب و تخلیه را پیدا کنید
شلنگ خاکستری به لوله هوا متصل میشود
شلنگ آبی به لوله آب متصل میشود
سه شلنگ بزرگ دیگر در لوله تخلیه قرار داده میشوند
مرحله 4 : نصب لامپ دندانپزشکی
بسته لامپ را باز کنید
سیم را از وسط ستون میانی رد کنید
سیم با یک کانکتور سفید رنگ متصل میشود
لطفا دو کانکتور را بصورت همزمان وصل کرده و ستون چراغ را به ستون یونیت وصل کنید
سپس پکیج لامپ را باز کرده و دو دسته لامپ را نصب کنید
دو فیش انتهایی را وصل کرده و با پیچ سفت کنید
نصب سینی کمکی
سینی کمکی را در مکانش قرار داده و با دو پیچ سفت کنید
نصب پشت سری صندلی
پشت سری صندلی را در تکیه گاه آن قرار دهید
سپس لوله های ساکشن - پاشنده ها و قسمتهای پلاستیکی را قرار دهید
قسمت ۵ : تست و آزمایش
دستگاه را روشن کنید و حرکت دستگاه را چک کنید
لامپ و نمایش دهنده فیلم رادیوگرافی را چک کنید
پمپ آب کراشوار را هم تست کنید
 هندپیس ها و سرنگهای پاشش آیا بخوبی کار میکنند؟

نصب آندوسکوپ
اگر شما آندوسکوپ نیز سفارش داده اید ادامه فیلم را مشاهده کنید
ابتدا قسمت سر آندوسکوپ را در ستون قرار دهید
سوراخ ستون را تنظیم کرده و با پیچ سفت کنید
قسمت دوم نصب بازویی لامپ روی یونیت دندانپزشکی است
مطمئن شوید که سیمهای برق بخوبی در میان سوراخ ستون قرار گرفته است
قسمت سوم :قطعه میانی را نگهدارنده را در انتهای براکت قرار داده و با پیچ سفت کنید
چهارمین قسمت نصب آندوسکوپ:
سر دیگر نگهدارنده به پشت مانیتور متصل میشود

قسمت پنجم: انتهای دیگر نگهدارنده را در انتهای براکت ثابت کرده و با ثابت کنید  
قسمت شش: اتصالات دوربین را نصب کرده و آنرا روشن کنید 

ویدئوهای مرتبط