اندودانتیکس /  10 تیر 1397

وایتال پالپ تراپی

هدف از درمان ریشه چیست؟
هدف از درمان ریشه این است که بطور کامل بافت پالپ از محیط کانال خارج کنیم و بعد از آن فضای خالی شده را با یک ماده مناسب بصورت سه بعدی پر میکنیم بطور که ارتباط بین بافت ٬ پالپ و پری ایپیکال را در قسمت پری ایپیکال از بین میبریم و اجازه نمیدهیم که میکروارگانیسمها در آن فضا به فعالیت خودشان ادامه دهند

در برخی از مواقع هدف ما که درمان ریشه است بخوبی انجام نمیشود

شما در اینجا سه دندان را می بینید
شکل اول از سمت چپ دندان تروماتیزه است که بافت پالپ آن آسیب دیده است که ایپیکال آن بسته نشده است  در اینجا میخواهیم دندان را روت کانال کنیم
دندان ۶ را نگاه کنید که پالپ چنبر چقدر بزرگ است دیواره های پالپ چنبر باریک هستند در ریشه اپکس فرم نگرفته است کانالهای گشاد هستند سن بچه هم بر روی مشکلات دیگر از قبیل کار کردن روی دندان ٬ ایزوله کردن و بستن راوردان و درمان دندان  می افزاید

در شکل وسط دندان ضربه خورده است و به دندان تروما وارد شده است و بیمار هیچ کاری برای دندان انجام نداده است و با بالا رفتن سن بیمار دندان مجاور به رشد خودش ادامه داده است و در حال بسته شدن است و این دندان نه تنها بسته نشده است بلکه در قسمت ایپیکالی یک ضایعه ایجاد شده است در دو قسمت اکسترنال رزورپشن تحلیل ایجاد شده است که درمان آن براحتی نیست

عکس ۲

طرح درمان شما برای این در دندان چیست ؟

این دندان ۶ است که پوسیدگی وسیع داشته است و به پالپ رسیده است دیواره عاج نازک است

ادامه مطلب در فیلم آورده شده است

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئوهای مرتبط