آموزش طراحی پروتز پارسيل به زبان فارسی (قسمت۱)

ویدئوی آموزش طراحی پروتز پارسيل - پروتز متحرک به زبان فارسی

یک مسئله خاص در مورد دندان قدام مودیفیکیشن داریم یعنی شما یک طرف را کلاس ۲ دارید دیستال اکستنشن در یک سمت دارید در ناحیه مقابل یک دندان داریم که وضعیت خاصی دارد زیرا در اینجا شما یک بافت نرم دارید که حرکت میکند که حرکت کردن آن باعث فشار آمدن به دندان مقابل میشود
موارد داشته ایم که عدم رعایت طرحهای درست در مورد این دندان باعث جابجا شدن دندان به فضای لینگوال، پالاتال جابجا شود و بعدا پروتز بخوبی در محل خودش ننشیند

استفاده از آندرکات

در مورد این دندان یک رست را اینجا قرار میدهیم طبق همان اصل که رست مجاور فضای بی دندانی و یک کلپس اینجا قرار دهیم هر بار که این پروتز حرکت کند بخاطر گیرکردن کلپس این دندان را به این  سمت حرکت میدهد خوب برای حل این مشکل چه راهکاری داریم

1- یک راه این است که روتبایر قرار دهیم تا هر بار که این پروتز حرکت میکند کلپس باشد ولی آزاد باشد

2- آندر کات را بجای گیر دادن از مزیال از دیستو باکال گیر بدهیم تا هر بار که پروتز حرکت میکند این دندان حرکت به سمت دندان به سمت فضای بی دندانی حرکت کند
دندان که یک برجستگی باکال دارد از آن فرار کند و به سمت دیستال آزاد شود

برای استفاده از آندرکات دو راه داریم
اول استفاده از سی کلاس یا هرپین
دوم تی T یا مودیفای تی

3- کلاس ریختگی از فضای دور از آندرکات استفاده کند ولی ریتنتیو نباشد یعنی فقط یک گیر اصطکاکی ملایم داشته باشد که این کلاس ریختگی میتواند آی بار باشد یا ایفرا بانچ باشد یا سوپرا بانچ

در کتاب استوارت این سه راه حل گفته شده است

در مورد استفاده از رینگ هنگام استفاده در پرمولرها انتخاب خوبی نیست زیرا دوتا رست خواهید خواست که خیلی به هم نزدیک هستند و دندان خیلی تخریب میشود و فضای چرخیدن آن کلاس در اکلوژن تداخل دارد اما انتخاب کاملا غلطی هم نیست

آموزش طراحی پروتز پارسيل به زبان فارسی (قسمت ۱)

آموزش طراحی پروتز پارسيل به زبان فارسی (قسمت۲)

آموزش طراحی پروتز پارسيل به زبان فارسی (قسمت۳)

آموزش طراحی پروتز پارسيل به زبان فارسی (قسمت۴)

آموزش طراحی پروتز پارسيل به زبان فارسی (قسمت۵)

آموزش طراحی پروتز پارسيل به زبان فارسی (قسمت۶)

شماره تلفن

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583