نکات و ترفندهای مربوط به ‌GBRدر بیولوژی استخوانی ایمپلنت

نکات کلیدی و ترفندهای ‌GBR در ایمپلنت

THE OSTEOPROMOTION PRINCIPLE اصل آستیوپروموشن

 ایندیکیشنهای GBR 

  • Dehicence defects
  • Apical fenestration که در ایمپلنتها میتواند اتفاق بیافتد
  • Residual intraosseous defects
    -fresh or incompletely repaired extraction site

THE OSTEOPROMOTION PRINCIPLE اصل آستیوپروموشن

شما هنگامی که در ایمپلنت یک استخوان را میگذارید کجا میگویید که دیسنس Dehicence هست؟ و کجا میگویید که فنستریشن fenestration هست ؟

 نزدیک کرست دیسنس هست درست مثل دندان

طبقه بندی غشا  Classification of barrier membrane

  • غشای غیر قابل جذب Nonresorbable membrane که در قدیم مثل کورتکس و پلی تترا فلورو اتیلن بیشتر غیر قابل جذب بودند
  • غشای قابل جذب Resorbabel membrane و امروزه بیشتر قابل جذب هستند که مشهورترین آنها کلاژن ممبرین هست مثل بایوگاید

که در اینجا شما شکل انواع آنرا میبینید
که این شکل بایوگاید است
تیتانیوم ری اینفورس ممبرین titanium reinforced membrane هست که تیتانیوم در آن آمده تا اینفورس شود و پایداری و استبیلتی بهتری داشته باشد تا هنگامی که آنرا جایی میگذارید بتواند بخوبی بایستد

طبقه بندی غشا  Classification of barrier membrane

این نوعی است که مقاومت آن بیشتر است و اگر در محیط دهان اکسپوز شود میتواند بدون نگرانی باز هم باشد

در اینجا نشان داده شده است که بایو گاید بعد از ۲ تا ۴ هفته و تودودنت بعد از ۸ هفته ریزورپشن (جذب ) میشود و انواع اقسام دیگر که ممکن است بیشتر آنها در ایران نباشد

و اینجا بایودیگردیشن biodegradation و جذب بیولوژیکی و تیشو اینتگریشن tissue integration یا ادغام با بافت این مواد را در جدول نشان داده شده است

همانطور که سوال کردید و در این تصویر میبینید این یک دیفکت دی سنس dehiscence defect است و شما ایمپلنت تان را گذاشته اید و دیده اید که چند تا از ترید های باکالی اکسپوز است
هیچ اشکالی ندارد و شما در اینجاست که میتوانید GBR استفاده کنید و اینجاست که فاصله ی بن آگمنتیشن مطرح میشود

با توجه به این تجربه ای که تا اینجای کلاس پیدا کرده اید شما اینجا چه کاری انجام میدهید ؟
 شما یکسری آتوگرافت دارید که از دریلینگ یا سایت یا کنار رتومولار reomolar است که باز میکنید با رانژو برمیدارید و در روی آن قرار میدهید و روی آنرا با آتوجنوس autogenous bone بن میپوشانید
هیچ چیز در کنار ایمپلنت بهتر از آتوجنوس autogenous نیست
ولی همانطور که گفتید آتوجنوس یک فست ریسورپینگ fast absorbing ( جذب شونده سریع ) است و باید روی آن یک اسلو ریسورپینگ slow absorbing (جذب شونده کند ) باید بگذاریم برای اینکه این استخوان خیلی زود جذب نشود و بعد کنار آن هیچ چیز وجود نداشته باشد و در زیر آن سافت تیشو با ایمپلنت دوباره تماس پیدا کند

یک لایه‌ی دیگر زینوگرافت را روی آن قرار میدهم و آنرا برمیگردانم و یک لایه ممبرین قرار میدهم و میبندم همانطور که در عکس میبینید یک ممبرین گذاشته شده و روی آن پوشیده شده است

حال که ممبرین گذاشته شده است هیچ چیز دیگری نمیتواند داخل شود  فقط آنهایی که در آنجا هستند در حال تاثیر هستند و اینجا استخوان تشکیل میشود

این فلسفه یک ‌GBR کلاسیک دهیسنس تایپ دیفکت بود

‌GBR کلاسیک دهیسنس تایپ دیفکت

 من در جاهایی که مریض کومارین یا آنتی کوالان مصرف میکند که نمیتوانند دارویشان را قطع کنند و خونریزی دارد کلاژن مصرف میکنم والا درجاهایی که یک حفره میتواند بصورت طبیعی التیام پیدا کند در آنجا کلاژن درون آن نمیریزم

شما باید مکانیزم عمل اینها را باید بدانید و صرفا یاد گرفته اید که یک چیز را باید آنجا بریزید اما هدف را نمیدانید
که این مواد مزاحم فیزیولوژیک بون هیلینگ physiologic bone healing میشود
زیرا بعد ازآن بدن باید خیلی تلاش کند که این ماده مزاحم که شما استفاده کرده اید را  جذب کند
در صورتی که اگر آن نبود بدن بصورت طبیعی کار خودش را انجام میداد ولی یک جاهایی ایدیکیشن دارد

در جاهایی که شما شک دارید گذاشتن ممبرین بهتر از نگذاشتن آن است به شرط آنکه ممبرین به این صورت بازی نکند و ممبرین در سرجای خودش کاملا فیکس و ثابت شود باید با تگ بخوبی فیکس شود و کاملا استیبل باشد
و اگر با تگ فیکس نمیکند مطمئن باشید که این زیر فلاپتان ثابت است چون اگر لخته شما استیبل نباشد درساعات اول و روز اول واین بخاطر تکانهایی که میخورد لیز باشد تمام سیستم  ریجنریشن را به فاز معکوس میبرد و اثر عکس دارد دهیسنس دهد و لخته نمیتواند در سر جای خودش بایستد و مدام تکان میخورد و به خونریزی می افتد

همیشه یادمان باشد که فلسفه ‌BGR سکون حرکت است اینکه منطقه بدون حرکت باشد و اصلا یکی از دلایل استفاده از ممبرین این است که اجازه دهد لخت در سرجای خودش بخوبی بایستد زیرا در این لخت PRGF  و خیلی از چیزهای دیگر وجود دارد

در تغلیظ خون هم همین کار را انجام میدهم و در واقع میزان PRGF را بالا میبرم تا اینکه ترمیم استخوان در روزهای اول سریعتر انجام گیرد

ثابت کردن ممبرین روی استخوان با تگ

برای ثابت کردن شما باید چند گوشه ی آنرا بوسیله ی تگهای شبیه پونز که ته آن پهن و نازک است که بوسیله چکش کوچک در استخوان فرو میرود و ممبرین را درجایی که میخواهیم ثابت میکند

 

دوره بیولوژی استخوانی ایمپلنت به زبان فارسی ( قسمت ۱ )

دوره بیولوژی استخوانی ایمپلنت به زبان فارسی ( قسمت ۲ )

دوره بیولوژی استخوانی ایمپلنت به زبان فارسی ( قسمت ۳ )

دوره بیولوژی استخوانی ایمپلنت به زبان فارسی ( قسمت 4 - تقسیم بندی انواع گرافتهای استخوانی )

دوره بیولوژی استخوانی ایمپلنت به زبان فارسی ( قسمت ۵ - گرافت‌های اتوژن )

دوره بیولوژی استخوانی ایمپلنت (قسمت۶- روشهای آگمنتیشن)

دوره بیولوژی استخوانی ایمپلنت (قسمت۷- GBR)

دوره بیولوژی استخوانی ایمپلنت (قسمت۸- نکات کلیدی و ترفندهای GBR)

دوره بیولوژی استخوانی ایمپلنت (قسمت۹- بررسی یک مورد ریج آگمنتیشن)

دوره بیولوژی استخوانی ایمپلنت (قسمت۱۰- ایمپلنت یک بیمار socket preservation)

دوره بیولوژی استخوانی ایمپلنت (قسمت۱۱- آگمنتیشن عمودی)

دوره بیولوژی استخوانی ایمپلنت (قسمت۱۲- بررسی یک مورد ریج آگمنتیشن در ناحیه استاتیک زون یا ناحیه زیبایی )

ویدئوهای مرتبط