آموزش طراحی خط لبخند (قسمت ۴) - محورهای ارتباط موقعیت دندان

آموزش طراحی خط لبخند (قسمت ۴) - محورهای ارتباط موقعیت دندان

همانطور که میدانید ما نمیتوانیم دندانها را بصورت یکپارچه فرم دهیم زیبایی دندانها از بین خواهد رفت و ترکیب طبیعی و زیبایی بصری برای بیننده نخواهد داشت و هر دندان بصورت تکی و مجزا دیده نخواهد شد  یا به عبارت دیگر دندان اینویژوالیتی invisuality نخواهد داشت

هنگام فرم دادن دندانها ما باید یک سری اصول و قواعد را باید رعایت کنیم که در اینجا به این اصول و قواعد میپردازیمنکات فرم دادن دندان

هر دندان باید بصورت مستقل و جداگانه باید فرم داده شود
هنگام فرم دادن شما باید به چند نکته توجه کنید

هنگام فرم دادن باید لبه های اینسایزور( امبراژور اینسایزور) باید با دقت فرم داده شود
و هنگام فرم دادن به مثلثهای قسمت پاپی دندان که به آنها امبراژورهای لثه ای هم گفته میشود توجه شودامبراژورهای لثه ای

هنگام فرم دادن امبراژورها در یک نقطه یا سطح دندانها به همدگیر چسبیده اند که به آنها نقطه تماس گفته میشوند

در دندانهای اینسایزور قسمت مزیالی دندانها با یک زاویه کوچکی نسبت به هم فرم داده میشوند یعنی هنگام انجام کامپوزیت لبه امبراژور را در حد بسیار کمی باز کنیمفرم دادن زاویه کوچک قسمت مزیالی دندانهای اینسایزور

اما در سطح دیستال ما یک گرد شدگی داریم که باعث میشود امبراژور دندان ما با توجه به گردشدگی دندان لترال مقداری بالاتر قرار بگیرد
به همین خاطردندان اینسایزور نسبت به قسمت مزیالی دندان امبراژور اینسایزوری کمی بالاتر قرار میگیرد

همچنین در قسمت دیستال دندان لترال گرد شدگی بیشتری نسبت به دندان اینسایزور داریم به همین خاطر امبراژور اینسیزالی بزرگتری خواهیم داشت
در قسمت دیستال دندان کانین هم چون گردشدگی قسمت دیستال بزرگتر نسبت به مزیال هست پس در اینجا امبراژور لثه ای بزرگتری خواهیم داشت

در این تصویر شما شکلهای امبراژور اینسیزالی و امبراژور لثه ای را میبینید و این خط یا سطح که بین آنها قرار میگیرد نقطه تماس دندان گفته میشود

معایب فرم دادن یکپارچه دندانها

  در قسمت مزیال دندان اینسایزور بواسطه یک روند شدگی بسیار جزئی که داریم و نقطه تماس ما اینسیزالی تر قرار میگیرد پس قاعدتا مثلث امبراژور لثه ای هم بزرگتر خواهد بود
پس امبراژور لثه ای در قسمت مزیالی دندان اینسایزور بزرگتر است و هر چه به قسمت خلف میرویم چون قسمت امبراژور اینسیزالی ما بزرگتر میشود قاعدتا امبراژور لثه ای ما کوچکتر میشود

 چون در قسمت مزیال دندان ما یک زاویه کوچک امبراژور اینسیزالی داریم واینجا یک مثلث تشکیل میشود و در قسمت دندان اینسایزور این گرد شده ترهست فرم دندان مزیال دندان اینسایزور

این موارد در افراد پیر چون امبراژور لثه ای اینسیزالی چون سایش پیدا میکند تقریبا کمتر میشود و امبراژور لثه ای پایینتر به نظر برسد

در خانم ها این گرد شدگی کمی بیشتر است ولی در آقایان این گردشدگی شارپتر هست

که تمام این موارد بر اساس نیاز بیمار و نوع دندان باید فرم داده شود
و در اینجا تنها اصول را میگوییم و این شما هستید که باید تشخیص دهید دندان را با چه گردشدگی و امبراژوری تهیه کنید

در دندانهای لترال قسمت مزیال بیشتر گود شده است و شما یک فضای مثلثی را میتوانید مشاهده کنید
در قسمت دیستال دندان لترال این گرد شدگی باز بیشتر است و مثلثنی که اینجا (امبراژور اینسیزالی) و در قسمت کانین تشکیل میشود بیشتر است و هرچه به عقبتر میرویم گردشدگی ها بیشتر میشود پس در نتیجه مثلث های اینسیزالی ما بزرگتر خواهد بودفرم دندان لترال

در این عکس شما نقطه تماس نشان داده شده است
نقطه تماس در قسمت سانترال بدلیل اینکه ما یک گرد شدگی بسیار ریزدر قسمت مزیال داریم پس نقطه تماس ما اینسیزالی تر قرار میگیرد و امبراژور لثه‌ای ما بزرگتر خواهد بود و کمی به سمت پایین متمایل خواهد شد پس نقطه تماس (سطح تماس ) اینسیزالی تر قرار میگیرد

در دندان لترال چون کمی گردشدگی ها بیشتر است یعنی قسمت دیستال اینسایزور ما گرد تر است و مزیال لترال هم بزرگتر است پس سطح تماس ما بالاتر قرار میگیرد قاعدتا وقتی که بالاتر قرار میگیرد پاپیلا(مثلت لثه‌ای ) دندان ما بالاتر قرار خواهد گرفت

در دندان کانین هم به همین شکل چون این قسمت بالاتر می آید (به علت گردشدگی بیشتر) پس نقطه تماسش بالاتر قرار خواهد گرفت

در این تصویر هم نقاط تماس کاملا مشخص شده است که دندانهای قدامی و اختلاف آنها با امبراژورهای لثه ای را میتوانید ببینیدنقاط تماس و دندانهای قدامی و اختلاف آنها با امبراژورهای لثه ای

پس هرچه از قسمت میزیال دندان اینسایزور به خلف میرویم این مثلثها بزرگتر میشوند
برعکس ما هر چه از سمت مزیال دندان دندان اینسایزور به سمت دیستال میرویم امبراژورهای لثه ای کوچکتر میشوند‌ بخاطر آن نقاط تماس که وجود دارند

در این تصویر هم این نقاط تماس نشان داده شده است و اینکه هر دندان به صورت مستقل فرم داده میشود که یک زیبایی منحصر بفردی داشته باشد
و اگر اینگونه کار نشود زیبایی دندانها از بین میرود و بعدا بیمار دچار التهابات و مشکلات لثه ای شدید میشود
و اگر  این فرم خیلی عریضتر شود بعدا بیمار دچار مشکلات عدیده استخوانی و مشکلات پریویی خواهد شدزیبایی فرم دادن دندان و مشکلات ناشی از عدم رعایت آن

 به همین خاطر شما باید با توجه به این موارد باید دندان بیمارنتان را فرم دهید

همانطور که در تصویر میبینید در دندانهای افراد جوان با افراد پیر معمولا یک تفاوتهایی وجود دارد

در افراد جوان لبه های اینسایزور سالم هستند  پس در آنها این گردشدگی ها و شارپها بیشتر هستند
اما در افراد پیر لبه های اینسایزور معمولا از بین رفته اند یا کم شده اند که با توجه به نوع بیمار و نوع اکلوژن بیمار و هابیتهای بیمار متفاوت هست پس در نتیجه امبراژورهای لثه ای بیمار کوچکتر و محوتر به نظر میرسد و امبراژورهای و نقاط تماس نزدیکتر به سطح جینجوال دندان بیمار میشوند

همانطور که در این تصویر میبینید امبراژورها در افراد جوان و مسن نشان داده شده است امبراژورها در افراد مسن

 یکی از مهمترین مباحثی که الان میخواهم به شما بگویم و بیشتر همکاران متاسفانه رعایت نمیکنند این است که امبراژور را رعایت نمیکنند و یا چیزی از آن نمیدانند و فقط یک دندان را بصورت مستطیلی فرم میدهند و این بخاطر عدم آگاهی از این اصول هست

که شما باید این موارد را با استفاده از دیسکهای پرداخت و با استفاده از ابزار و وسایلی که دارید دندانها را فرم دهید تا بتوانید زیباترین آناتومی را روی دندانها انجام دهید

نکته : اگر شما برای یک شخص جوان مثلا ۳۰ ساله این امبراژورها را نادیده بگیرید و دندان را طوری فرم دهید که در یک خط دیده شوند این باعث میشود که زیبایی خوبی برای بیمارتان ایجاد نکرده اید و باید براساس سن و سال و شخصیت و پرستیژ،نوع کار و روابط اجتماعی و فرهنگی بیمار شما باید دندان را فرم دهید امبراژورها در افراد جوان

که این امبراژورها در نشان دادن شخصیت بیمار بسیار بسیار به شما کمک میکنند

مخصوصا برای کسانی که مدام در حال صحبت کردن هستند مثل معلمان و اساتید دانشگاه و سخنرانان و ........
پس شما باید این را بدانید که هنگامی که یک شخص جوان به سراغ شما می آید دندانهایش را با این حالت فرم دهید که امبراژور لثه ای باز باشد و گرد شدگی ها مشخص باشد که برای کی جوان حالت طبیعی را حفظ کند امبراژور لثه ای

اما در یک فرد پیر ۶۰ ساله اگر فرم دندانهای جوان را انجام دهید برای این فرد پیر دیگر زیبا نیست که با ظاهر و چهره بیمار همخوانی نخواهد داشت به همین خاطر باید زاویه ها در این فرد پیر شارپتر باشد

نکته:اگر شما دندان را طوری فرم دهید که به حریم لثه ای تجاوز کند و لثه از حالت طبیعی خارج شود این باعث التهاب لثه خواهد شد  و لثه بعد از مدتی تحلیل خواهد رفت و استخوان را نیز تحلیل خواهد برد و بیمار دچار مشکلات پریو و مشکلات دیگر خواهد شدتجاوز به حریم لثه ای و عوارض آن برای بیمار

این کار باعث تحلیل کرست استخوان خواهد شد و یک فضای زشت سیاه مانند در اینجا ایجاد میشود که بعدا برای بیمارمشکل زیبایی بوجود می آورد تحلیل کرست استخوانفضای خالی زشت بین دندانها
به همین خاطر دندان را اورکانتو فرم ندهید و آناتومی را بصورت کامل یاد بگیرید که این اصل و پایه تمامی کارهای زیبایی یادگیری کامل آناتومی دندان‌ها است

نقاط تماس همانطور که گفته شد بصورت نقطه نیست بلکه بصورت یک سطح است چون اگر نقطه باشد این نقاط بعدا باعث تحلیل لثه بیمار و مشکلات دیگر خواهد شد سطح تماس دندانی
مثلا در  مزیال دندان اینسایزور سطح تماس بزرگتراز دندان لترال است و هر چه به عقب تر میرویم از سطح کوچکتر خواهد شد که در این تصویر کاملا مشخص استمزیال دندان اینسایزور سطح تماس بزرگتراز دندان لترال

این عکس هم طرز قرار گیری دندانها و امبراژورهای آنها است که بصورت ایندیویجوال نسب به همدیگر فرم داده میشوند که شما باید این اصول را بصورت کامل یاد بگیریدطرز قرار گیری دندانها و امبراژورهای آنها

شماره تلفن

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583