آموزش آناتومی دندانهای قدامی ( قسمت۱)

آناتومی دندانهای قدامی ( قسمت۱)

آموزش تمامی رموز آناتومی دندانهای قدامی توسط دکتر ابوفاضل اکبریhttps://dentic.ir/administrator/index.php?option=com_yendifvideoshare&view=videos&task=edit&3e5ced2c2d899e9302fb73b1e4cdec73=1&cid[]=263

 هنگامی که یک دندانپزشک یا یک دندانساز میخواهد که یک دندان قدامی یا خلفی را فرم دهد مهمتر از رنگ و عواملی که در زیبایی دندان تاثیر داشته باشند دانستن صحیح آناتومی دندانهای قدامی و خلفی است

 را ه اصلی اینکه یک دندانپزشکی حرفه ای در حوزه زیبایی باشید این است که آناتومی کامل تمامی دندانها را به نحو احسن بلد باشید
که متاسفانه برخی از دندانپزشکان و دندانسازان آنا تومی دندان‌ها را بلد نیستند یعنی اینکه نمیتوانند بخوبی دندانها را فرم دهند پس به همین دلیل باید کسی که میخواهد در حوزه زیبایی کار کند چه پروتزی باشد ترمیمی باید به آناتومی دندانها آشنایی کامل داشته باشد

 در این جلسه قصد داریم که در مورد آناتومی دندانهای قدامی حرف بزنیم
یادگیری آناتومی دندانها بسیار راحت است

افراد مختلف دارای دندانهای مختلف با شکلهای مختلف هستند و هر دندان آناتومی مخصوص بخود را در افراد جوان یا پیر دارد ولی یک سری نکات وجود دارد که در تمامی دندانها بصورت مشترک هست که در این جلسه در مورد این نکات صحبت خواهیم کرد

اگر سطح دندان را از سطح فشیال ،لینگوال یا پالاتال بررسی کنیم

مشخصات سطح فشیال یلوپها - شیارهای تکاملی - بالج جینجیوالی - سمنتو انامل جانکشن cemento enamel junction  یا CG - خطوط امپریکیشن

مشخصات سطح لینگوال سینگولوم - مارجینال ریج - لینگوال فوس - سطوح سایش یافته - 

در مرحله اول در مورد بالج جینجیوالی برایتان خواهیم گفت که بسیاری از همکاران از کنار این موضوع ساده رد میشوند و بعدا برای بیمارشان دردسر ایجاد میشود

بالج جینجیوالی یک برجستگی است که در مجاور لثه سطح لبیال قرار میگیرد یعنی سطح لبیال در مجاورت لثه یک برجستگی ظریف پیدا میکند (در عکس با رنگ زرد نشان داده شده است )‌ که این به عنوان بالج جینجیوالی معروف استبالج جینجیوالی

روی بالج جینجیوالی یک سری از کارها را روی آن میشود انجام داد

در سطح پالاتال هم یک برجستگی شببه به همین به اسم سینگولوم هست

کار بالج جینجیوالی چیست؟
کار بالج جینجوال این است که هنگامی که ما غذا میخوریم این حالت بالج جینجیوالی مانع از فشار غذا بر روی لثه دندان میشود و حالت امرجنس پروفایل برای ما ایجاد میکند و اجازه نمیدهد هنگامی که غذا به سطح دندان ولثه فشار می آورد باعث تحلیل لثه شود

خیلی از همکاران هنگام فرم دادن دندان را صاف در می آورند که این کار اشتباه است
دندانهای قدامی در سه پلن قرار دارند پلن جینجیوال ،پلن مزیال و پلن اینسیزال

حالت بالج جینجیوالی در تمامی دندانهای قدامی و خلفی در قسمتهای فشیال و لینگوال وجود دارد که فشیال به اسم بالج جینجیوالی و در دندانهای قدامی درسطح پالاتال به اسم سینگولوم و در دندانهای خلفی هم به همان اسم معرو ف استبالج جینجیوالی در تمامی دندانهای قدامی و خلفی در قسمتهای فشیال و لینگوال

نحوه تشکیل بالج جینجیوالی
بالج جینجیوالی زمانی تشکیل میشود که لوپها از سمت لبه اینسیزال به سطح مارجین میرسند که این را در شکل میبینید
وقتی که لوپها از سمت اینسیزال حرکت میکنند و در نقطه سرویکالی یا جینجیوالی به همدیگر میرسند که در اینجا بالج جینجیوالی را تشکیل میدهندنحوه تشکیل بالج جینجیوالی

پس در دندانهای اینسایزور و لترال بالج جینجیوالی به این شکل صورت میگیرد و این زمای است که لوپها به همدیگر در قسمت جینجیوالی به همدیگر میرسند
اما در دندان کانین کمی تفاوت وجود دارد و این لوب میانی است که وقتی که حرکت میکند بالج جینجیوالی را میسازد

حال یک مقدار جزئي لوب مزیال و یک مقدار جزئي تر لوب دیستال این را برای شما در دندانهای کانین ایجاد میکندلوب دیستال

پس زمانی که میخواهید یک دندان را بخوبی فرم دهید باید تمامی این موارد را بخوبی یاد بگیرید و استفاده کنید

در این شکل هم شما جینجیوال بالج را در ۶ دندان قدامی را میتوانید مشاهده کنیدجینجیوال بالج در ۶ دندان قدامی

سمنتو انامل جانکشن یا CG

سمنتو انامل جانکشن یک پلی مشخص که در تمامی اطراف دندانها از سطح لبیال ،لینگوال ،اینترپروگزمال دندانها را در بر گرفته است که محل تلاقی مینا با سمنتوم دندان هستسمنتو انامل جانکشن یا CG

کار سمنتو انامل جانکشن  هم مشخص کردن تاج آناتومیک دندان هست که این را هم در تصویر ۶ دندان قدامی میبینید

خطوط ایمبریکیشن ،ماکرو و میکرو تکسچرها

این قسمت برای نحوه ایجاد یک افکت زیبا روی دندان است

خطوط ایمبریکیشن خطوط ایمبریکیشن یک سری از خطوط نزدیک به مارجین لثه است که این خطوط منقطع هستند و پیوسته نیستند این خطوط باعث ایجاد نمای زنده از دندان در قسمت جینجیوال میشوند و این حالت نور را رفلکس میکند و برای بیننده یک نمای طبیعی ایجاد میکند

هر شیار یا هر خطی که بر روی دندان ایجاد کنیم باعث شکست نور میشود و این باعث طبیعی جلوه کردن بیشتر دندان خواهد شد

ماکرو و میکرو تکسچر ها هم یک سروی خطوط در روی سطح فشیال دندان ، لبه اینسیزال های نزدیک به یک سوم میانی است

که این خطوط هم باعث زیباتر شدن دندان میشود

در این تصویر هم خطوط ایمبریکیشن را میبینید

سینگلوم

سینگلوم در سطح لینگوال یک برجستگی نسبتا بزرگ است که در مجاورت لثه قرار میگیرد که به اشکال مختلف میتواند خود را نشان دهد سینگلوم
که در این تصویر هم انواع مختلف سینگلوم را میبینید که هر کدام از این نوع ها دارای یک شکل است انواع مختلف سینگلوم
در تصویر دیگر هم سینگلوم در دندانهای قدامی و خلفی برای شما نشان داده شده استانواع سینگلوم در دندانهای قدامی و خلفی

و درا ینجا هم یک ویدئو از نحوه تشکیل سینگلوم را میتوانید ببینید(این قسمت در ویدئو نشان داده میشود)

مارجینال ریجمارجینال ریج

مارجینال ریج یک برجستگی مزیالی به دیستالی هست که در سطح لینگوال دنداهای قدامی مشاهده میشود که در این تصویر به رنگ سبر نشان داده شده است
و معمولا همکارانی که میخواهند کامپوزیت انجام دهند معمولا به این نکته بی توجه هستند

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت
۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583