کارگاه اکلوژن ایمپلنت - قسمت۳ - (بازسازی CR و بازسازی CO)

ویدئوی آموزشی کارگاه اکلوژن ایمپلنت - قسمت۳ - (بازسازی CR و بازسازی CO)

CR و CO دو تعریف کلیدی برای بازسازی اکلوژن هستند

بازسازی CR و بازسازی CO

دانستن CR و CO برای شناخت موقعیت های بازسازی بیماران ضروری است و در دانشگاه صرفا تعریفهایی از این دو به ما گفته میشود و اینکه از اینها کجا استفاده کنیم گفته نمیشود

CR چیست ؟
فرض کنیم که مریض ما اصلا دندان ندارد .
CR یک رابطه مستقل از دندان است CR رابطه مندیبل با بیس جمجمه است
خلفی ،فوقانی ترین وضعیت کندیل

CR تکرار پذیر است زیرا چه مریض دندان داشته باشد چه نداشته باشد ،چه دندانها ساییده شده باشد یا ساییده نشده باشد شما با یک مانور CR فک را به آن رابطه ای که باید باشد میبرید و میگویید که این CR است

این مانور ، مانوری است که شما مندیبل را به خلفی ترین نقطه میبرید منتها چون چرخشی ایجاد میکنید کندیل در قسمت میانی فوقانی قرار میگیرد

در تمام بازسازیهای اکلوژنی چه زمانی از CR استفاده مکنیم ؟
هر جا که من استاپ خلفی ندارم یعنی من دندانها را از جایی که از دست داده‌ام (چه فک بالا و چه فک پایین و یا هر دو فک )

حالا فرقی ندارد که فک بالا را دو طرفه از دست داده‌ام اگر حتی فک پایین دندانها کامل باشد بازهم استاپ خلفی ندارم
و اگر پایین خلف را از دست داده ام  باز هم استاپ خلفی ندارم
شما در اینجا مفهوم استاپ خلفی را باید بدانید و اینکه بالا دندان ندارد یا پایین دندان ندارد یا هر دو دندان ندارند اصلا مهم نیست

شما اگر از پریمولر به بعد دندان ندارید چه یک فک ،چه دو فک استاپ خلفی ندارید
 و وقتی که استاپ خلفی ندارید بنابراین اصلا نمیتوانید CO را بگیرید زیرا CO یک رابطه وابسته به دندان است و وقتی که دندان ندارید دیگر CO ای ندارید
بنابراین چاره ای ندارید بروید و CR را بگیرید

دندانهای قدامی روی شیب دندانهای خلفی هستند و شما با دندانهای قدامی نمیتوانید بگویید که من استاپ دارم در مبحث انتریور گایدنس anterior guidance مریض اگر دندانها را جلوتر ببندد anterior guidance آن جلوتر است و اگر خلفتر ببندد anterior guidance بیمار خلفتر است

استاپ خلفی در شرایطی هست که شما یک کاسپید دارید و هنگامی که شما استاپ خلفی ندارید نمیتوانید از CO استفاده کنید و تنها میتوانید از رابطه CR استفاده کنید علاوه بر این نکته که نکته عملی آن بود از لحاظ تئوری نیز CR راحتترین وضعیت برای عضلات است و بیشتر فک در حالت بالانس است

اما اگر شما تمامی دندانهای مریض را بغیر از یک دندان شش را داشتید أیا شما رابطه CR را میگیرید و تمامی دندانها را برای دادن یک دندان به مریض تنظیم میکنید ؟؟؟؟
شما این کار را نمیکنید ولی هر زمان که شما استاپ خلفی نداشتید و خواستید دست دندان بسازید یا فول ماست ریکانستراکشن کنید یا پارسیل فری انتال فک بالا یا پاییین میسازید در تمامی این طرح درمانها شما از مریض رکورد CR میگیرید

نکته : در مورد فلسفه رکورد باید بدانید که آرتیکولاتورها یک ماشینهایی هستند که بتوانند CR یا CO و یا همزمان هر دو را تقلید کنند و هر چه که آرتیکولاتورها پیشرفت میکنند کارهای بیشتری را میتوانند تقلید کنند و در اینجا شما رکورد را از مریض گرفته و به آرتیکولاتور میدهید و آرتیکولاتور را پروگرام کنید تا اینکه عین حرکت مریض را انجام دهد 
استفاده از این تعاریف و رکوردها برای پراگرام کردن آرتیکولاتور ها است

روی یک فولی ادجستبل fully adjustable articulator شما میتوانید ۵۰ رابطه را تنظیم کنید
شما باید این رابطه ها را از مریض بگیرید (فرض کنیم  مریض من شیب کندیلی اش ۳۰ است ) من در اینجا باید آرتیکولاتورم را روی شیب ۳۰ تنظیم کنم تا اینکه این آرتیکولاتور در لابراتوار عیب مریض من بسته شود

که رابطه بین رکورها ،آرتیکولاتور و مریض به این شکل هست

بوردر موومنت border movementبوردر موومنت border movement

شما میتوانید فکتان را از لبه اچ تو اچ H & H تا ۶ میلیمتر جلو بیاورید و میتوانید ماکزیمم به سمت چپ یا راست ببرید اما شما در زندگی روزمره این حالتها استفاده نمیکنید ولی فکتان این توانایی را دارد

اگر شما این ماکزیمم حرکتها را ثبت کنید شما به یک پاکت سه بعدی میرسید که به این بوردر موومنت   border movement‌ میگویند
این پاکت سه بعدی که مجموعه حرکات یک فرد هست را ما به صورت سه بعدی نمیتوانیم بررسی کنیم به همین خاطر از برش استفاده میکنند بوردر موومنت در پلن ساجیتال
برش فرونتال - برش ساجیتال و برش آگزیال که هر کدام از این برشها یک شکل خاصی دارد که مهمتر از همه شکلی هست که روی پلن ساجیتال رسم میشود و برای همه افراد این وجود دارد

همه افراد دارای این envelop of movement را دارند و برای بررسی آن شما در سه پلن آنرا بررسی میکنید که مهمترین پلن ،پلن ساجیتال هست

در تصویر منحنی پسلت posselt که روی پلن ساجیتال هست را میبینیدمنحنی پسلت posselt  روی پلن ساجیتال

قسمتی ازکنترل حرکات بوسیله کندیل است
کدام قسمت از حرکات توسط کندیل هست و کدام قسمت از حرکات تحت کنترل کندیل نیست ؟حرکت روتیشنال مربوط به کندیل است
حرکت انتقال فک نیز مربوط به کندیل است
حرکت برگشت فک به سر جای خودش نیز مربوط به کندیل است
حرکت جلو و عقب فک مربوط به کندیل نیست بلکه دندانها هستند که دیکته میکنند

anterior guidance انتریور گایدنس برای هر فردی جزوی از مشخصات آن فرد هست

شما روی کندیلار گایدنس مانوری ندارید که بدهید و تنها وظیفه شما این است که کندیلار گایدنس را به درستی ثبت کنید تا اینکه دندانی که به مریض میدهید او را اذیت نکند
شیب کندیلی و CR و .. را به درستی اندازه بگیرید

شما باید اطلاعات کافی مربوط به اکلوژن بیمارتان داشته باشید تا اینکه بتوانید این تکه را برای مریضتان بازسازی کنید

یک مریض به شما مراجعه میکند و برای دندانها ۳تا۳ شما یک بریج ۶ واحدی را تراشیده و به او تحویل میدهید خیلی وقتها با مشکل مواجه خواهید شد و مریض میگوید که احساس سنگینی میکنم یا میگوید که نمیتوانم بخوابم و این به این علت است که انتریور گایدنسی را که مریض از دست داده است شما نتوانسته اید آنرا برگردانید

چطور انتریور گایدنس را ثبت کنیم؟

تست فونتیک ، تست استاتیک ، اندازه‌گیری closest speaking space،اندازه‌گیری freeway space، اندازه‌گیری VD

پس از اندازه‌گیری و جمع آوری تمامی موارد بالا ،میتوانید انتریور گایدنس برای مریض تعریف کنید

میخواهید که ۶ دندان قدامی را بسازید ابتدا همه موارد زیر را روی تمپ پیاده میکنیم 
لبه انسیزال،میدلاین،پریوی اسپیس،نحوه تلفظ حرف ف،نحوه تلفظ حرف و ،شرایط closest speaking space، تفاوت بین CR و  CO
که به این ست آپ انتریور گایدنس anterior guidance setup میگوییم که در هنگام بازسازی از آن استفاده میکنیم

هر بیماری انتریور گایدنس anterior guidance خودش را دارد و باید شما این انتریور گایدنس anterior guidance را پیدا کنید و هنگام بازسازی همان و یا حداقل نزیک به آن را به مریض برگردانیدانتریور گایدنس anterior guidance

اگر شما اورجت overjet و اوربایت overbite مریض را کم بگیرید بصورت مرتب دندانهای فک پایین به دندانها فک بالا برخورد میکند و چینی دندانها چیپ میشود
این بخاطر آن است که شما شیب انتریور گایدنس را بیشتر از وضعیت عادی گرفته اید به همین خاطر ‍ست آپ انتریور گایدنس را باید انجام دهید

نکته : هر چه اورجت overjet و اوربایت overbite بیشتر شود شیب کمتر میشود و  برعکس هر چه اورجت overjet و اوربایت overbite را کمتر بگیریم شیب بیشتر میشود و فک بیشتر درون هم قفل میشود

 انسیزال گایدنس

فرض کنیم که کندیلی وجود ندارد مسیری را که لبه انسیزالی دندانهای قدامی فک پایین از سنتریک اکلوژن تا اچ تو اچ و پروتروژن میروند را انتریور گایدنس میگویند که این موضوع روی لترال و کانین هم هست که مجموعه اینها را انتریور گایدنس میگوییم

در این تصویر میبینید که دندان استاپ CO دندان لبه انسیزال فک پایین از وضعیت استاتیک شروع به حرکت میکند و یک مسیر را روی شیب پالاتال دندانها فوقانی بالا میرود که به آن انسیزال گایدنس میگویند انتریور گایدنس anterior guidance

این خط مسیر انتریور گایدنس را نشان میدهد

خط مسیر انتریور گایدنس

دندانپزشک در تنظیم کندیلار گایدنس هیچ دخالتی ندارد و فقط وظیفه ثبت اطلاعات صحیح روی آرتیکولاتور را دارد و انتریور گایدنس را دندانپزشک بازسازی میکند بنابراین در مورد بازسازی انتریور گایدنس باید اطلاعات کافی داشته باشید
که میتوانید این اطلاعات را از کتاب داوسون فصل انتریور گایدنس ، تستهای فونتیک، استاتیک ،اسمایل لاین ، لیپ لاین ،کلوزینگ اسپیکینگ اسپیس، فریوی اسپیس و VD و تجربه میتوانید اینسایزور گایدنس مریضتان را بدست بیاورید

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت
۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583