کارگاه اکلوژن ایمپلنت - قسمت۴ - (هدایت قدامی)

ویدئوی آموزشی کارگاه اکلوژن ایمپلنت - قسمت۴ - (هدایت قدامی anterior guidance)

مبحث انتریور گایدنس که در جلسه قبل گفته شد برای بازسازی ایمپلنت خیلی خیلی خیلی مهم است

بصورت قاعده CR همیشه کمی عقب تر از CO هست که هنگام قورت دادن آب دهان فک داخلی CR فرو میرود و هنگام برگشت به CO فک مقدار کمی جلو می آید که به این رابطه CR به CO می گویند CR همیشه کمی عقب تر از CO هست

در جلسات قبل راجع به عضلات ، اتفاقات داخل کندیل و نتایج بالینی اتفاقات داخل کندیل هم صحبت کردیم و آنچه که خیلی از این موارد مهمتر هست خود دندانها هستند

در این جلسه میخواهیم ببینیم که رابطه بین این دندانها باید چگونه باشد تا بتوانیم یک اکلوژن خوب به مریض بدهیم

اولین رابطه‌های دندانی در وضعیت استاتیک که از رابطه‌‌های دندانی ارتودنسی می آید
وضعیت کلاسبان ،کاسپ مزیوباکال دندانهای مولر با پایین ،رابطه کانین با کانین پایین که در وضعیت کاملا استاتیک بررسی میشود که اینها را شما باید بدانید

90 درصد بیماران در دنتیشن عادیشان در وضعیت CO هستند که در این حالت باید تماسهای محکمی در دندانها باید داشته باشیم

مهمتر از وضعیت استاتیک ، وضعیت دینامیک است یعنی هنگامی که دندان حرکت میکند و هنگامی که در کندیل جوینت در شیب کندیلی شروع به حرکت میکند چه اتفاقی برای دندانها می افتد که به آن الگوی اکلوژنی می گویند

الگوی اکلوژنی در وضعیت CO تمامی دندانها با همدیگر باید تماس داشته باشند حال از این مرحله میخواهیم رد شویم و در حرکات طرفی حرکات را بررسی کنیم

باید توجه داشته باشید که اتفاقات داخل کندیل با اتفاقات دهان را نباید اشتباه بگیرید شما به هنگام بررسی جامعه شما الگوهای اکلوژنی را میبینید اما به هنگام بازسازی میتوانید برخی از الگوهای اکلوژنی مصننوعی نیز به مریض بدهید که این الگوها در واقعیت جامعه وجود ندارند که این به معنی جداسازی ارتو از پروتز هست .ارتو آن چیزی هست که شما در داخل دهان مریض دارید

در اینجا الگوهای اکلوژنی که واقعا وجود دارند چه مواردی هستند؟
گروپ فانکشن و کاسپی درایز

به هنگام جویدن غذا سمت راست ، سمت راست ورکینگ و کارگر است و کندیل آن روتیتینگ است که در اینجا الگوی اکلوژنی دندانها با همدیگر چطور است ؟
یا فقط نیش با نیش تماس دارد که به آن کاسپی درایز میگویند و یا نیش با پرمولر اول و پرمولر دوم و یک مقدار از مولر و یا یک ترکیب از اینها باهم در تماس هستند که به آن گروپ فانکشن میگویند

به هنگام جویدن غذا با سمت راست ،در سمت بالانسینگ چه اتفاقی می افتد؟
این سمت نان‌ورکینگ nonworking است کندیل آن اوربیتینگ هست و هیچ دندانی در سمت بالانسینگ با همدیگر تماس ندارند و این به معنی آن است که اگر میخواهید که بازسازی انجام دهید هنگامی که دندانهای سمت ورکینگ باهم تماس پیدا میکنند اگر شیبی این جا درگیر هست باید این شیبها را باید off آف بکنید که به آن دیسکلوژن طرفی نیز میگویند

پس در اکلوژن نرمال در حال حرکت هر الگوی اکلوژنی که میخواهید به مریض در سمت جونده بدهید طرف مقابل باید آزاد باشد و هیچ تماسی نباید داشته باشد که به آن دیسکلوژن طرفی میگویند 
حتی هنگامی که مریض دندانهایش را جلو می آورد و نوک به نوک میکند در این حالت خلف آزاد است که به آن دیسکلوژن خلفی میگویند

اگر به هنگام نوک به نوک کردن دندانها ، دندانهای عقبی آزاد نشوند یعنی اینترپرنس interprens وجود دارد

اگر مریضی به من مراجعه کرده است که من برایش دندان نگذاشته ام و دندانهای خود مریض است (پروتز نیست ) ولی هنگام غذا خوردن یک طرف سابیده میشود و به هنگام گذاشتن آرتیکولاتور گیر میکند اینترپرس دارد ولی من تا زمانی که مریض شکایتی نداشته باشد کاری به آن نداریم
 این اصل حذف اینترپرس برای هنگامی است که میخواهیم دندانها را بسازیم ، یعنی ما نباید یک اینترپرس را به مریض منتقل کنیم مگر آنکه یک مریض اکلوژنی داشته باشیم که حذف اینترپرس یکی از درمانها است

در پروتز همه چیز باید درست باشد ولی در دندانهای طبیعی مریض شما کاری به آنها ندارید مگر آنکه مریض با یک مشکل اکلوژنی مراجعه کند 

بالانس اکلوژن یک الگوی اکلوژنی اختراعی هست که در دنتیشن عادی یک فرد شما آنرا نمیبینید و این الگو بصورت طبیعی وجود ندارد ولی بخاطر ثبات دنچر اختراغ شده است و هنگام بازسازی فقط در دنچر مورد استفاده قرار میگیرد

من یک دست دندان دارم و فکم را به سمت چپ میبرم در این حالت بصورت همزمان تمامی دندانها چپ باهم و تمامی دندانهای راست باهم باید در تماس باشند یا فکم را به سمت راست میبرم که در این حالت نیز بصورت همزمان تمامی دندانهای چپ باهم و راست باهم باید در تماس باشند

زمان غذا خوردن یک زمان کوتاه از کل زمانی است که دست دندان در داخل دهان مریض هست بالانس اکلوژن در تمامی ساعتهای دیگر ثبات و استبیلیتی را برای دست دندان مریض فراهم میکند و مریض راحت است

بالانس اکلوژن درمان دست دندان هست
افرادی که به بالانس اکلوژن اعتقاد ندارند میگویند که این در زمان غذا خوردن کارایی ندارد و افرادی که طرفدار بالانس اکلوژن هستند میگویند که زمان غذا خوردن یک زمان کوتاهی است

از دو فلسفه گروپ فانکشن و کاسپی درایز که در طبیعت هست بالانس اکلوژن اختراغ شده است و از بالانس اکلوژن یک سری فلسفه های دیگر برای ایمپلنت درآمده است که در جلسات بعد به آنها خواهیم پرداخت
سمت غیر کارگر فک

 در این تصویر الگوی اکلوژنی کاسپی درایز را میبینید که سمت مقابل سمت ورکینگ و کارگر هیچ تماسی ندارد و اگر تماس داشته باشیم حالت اینترپرس االگوی اکلوژنی کاسپی درایز

امکان دارد یک فردی یک طرفش کاسپی درایز و طرف دیگر گروپ فانکشن باشد
بهترین الگوی اکلوژنی الگوی کاسپی درایز است که عضلات در این الگوی اکلوژنی خیلی راحت هستند که برای جویدن دورترین وضعیت به کندیل هست و کمترین فشار را به کندیل می آورد
به شرط آنکه در بازسازی هایتان نیش‌تان ،نیش خوبی باشد و اگر نیش‌تان ،نیش ضعیفی باشد شما قدرت تصمیم گیری ندارید و باید بروید و گروپ فانکشن کار کنیدالگوی اکلوژنی گروپ فانکشن

بیشتر مردم وضعیت کاسپی درایز دارند که نرمال هست و هیچ سایشی نیز وجود ندارد و همیشه شما بازسازیهایتان را به سمت کاسپی درایز میبرید مگر آنکه نیش مشکل خاصی داشته باشد که شما امکان استفاده از کاسپی درایز را نداشته باشید

اگر که دندانها طبیعی هست که هیچ کاری با آن نداریم
اگر در حال بازسازی هستیم سعی مان بر استفاده از کاسپی درایز است مگر آنکه این نیش توانایی تحمل این فشار را نداشته باشد

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت
۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583