کارگاه اکلوژن ایمپلنت - قسمت۵ - (استفاده از کانتیلور)

فیلم آموزش کارگاه اکلوژن ایمپلنت - قسمت۵ - (استفاده از کانتیلور)

هنگامی که در مورد اکلوژن صحبت میکنید مبحثی که بغیر از مباحث قبلی پروتزی درست گذاشتن فیکسچر وجود دارد مبحث کانتیلور cantilever هست مبحث کانتیلور cantilever

تا حدی که برایتان امکان دارد کانتیلور قرار ندهید و اگر مجبور شوید که کانیلور بگذارید در اوردنچرها به شما گفته شد که انریورپستریور دیستنس را میگیرید و به آن اندازه میتوانید کانتیلور اضافه کنید

در کارهای فیکستان در رفرنس های مختلف اندازه های مختلفی داده شده است که بین ۱۲ تا ۱۵ میلیمتر در فول ماوس ریکانسترکشن ها full mouth reconstruction میتوانید کانتیلور قرار دهید و اگر فوسهایتان مثلثی شکل هست میتوانید به سمت عددهای بیشتر بروید و اگر قوسها مربعی باشد باید به سمت عددهای کمتر کانیلور بروید

این کانتیلورهایی که اینجا مطرح میشود کانتیلورهای مزیودیستالی هست که راجع به کانتیلورهای دیگر هم من صحبت خواهم کرد

کانتیلورهای مزیودیستالی

اگر شما دندانها ۴ و ۵ و ۶ را ندارید
و میخواهید که ۲ عدد فیکسچر قرار دهید
فیکسچرهایتان را به سمت دیستال ببرید
 کانیلورتان را به سمت مزیال ببرید
هر چه که به سمت دیستال میروید فشار نیرو ها بیشتر میشود در سمت مزیال نیروها کمتر است

هنگامی که درحال بازسازی یک فری اند free end reconstruction هستید امکان استفاده از ۳ فیکسچر را ندارید و تنها میخواهید که یک کانتیلور داشته باشید
طوری فیکسچرهایتان را قرار دهید که کانتیلور سمت مزیال بیافتد (توجه داشته باشید که اینجا بریج بهتر است اما اینجا در مورد بهتر بودن کانتیلور مزیالی و اولویت آن بر کانتیلور دیستالی صحبت میکنیم )

سوال : اگر دندان کانین را نداشته باشیم و ۴ و ۵ را  داشته باشیم آیا در اینجا میتوانیم از کانتیلور استفاده کنیم ؟
بله در اینجا میتوانیم از کانتیلور استفاده کنیم ولی شیب کانین گایدنس شما باید باز باشد و این دندان صرفا یک دکور در سطح لبیال میشود و تماسها را روی گروپ فانکشن قرار میدهیم

این کانتیلور که اینجا مشاهده میکنید چه کانتیلوری هست؟کانتیلور انتریور پستریور anterior posterior cantilever
کانتیلور انتریور پستریور anterior posterior cantilever که معمولا در فک بالا از چنین کانتیلوری استفاده میکنید در این تصویر که مربوط به فک بالا است کام ، سرپیچ ها و لبه انسیزال را میبینید که اینجا از کانتیلور انتریور پستریور استفاده کرده ایم این چنین کانتیلوری حتما شما را به مشکل می اندازد که بخاطر درست قرار ندادن زاویه ها است

در اینجا که مربوط به ۳تا ۳ فک بالا و ریج آتروفیه است که بدون توجه به زاویه ها فیکسچرها گذاشته شده است و فیکسچرها خیلی لینگوالی است .
برای این ۲ حالت است 

یا به استاتیک توجه نمیکنیم و آنرا جوری میسازیم که کانیلور نداشته باشیم که برای مریض مشکل ایجاد میشود

یا استاتیک را در نظر میگیریم که نیروهای به شدت تخریب کننده به اینها وارد میشود که بصورت مرتب اسکرول لوزنینگ خواهیم داشت و هم اینکه در بالای قسمتی که روی لثه ریج لپ کرده ایم گیر غذایی فراوانی خواهیم داشت که ابتدا مریض با آن مشکلی نخواهد داشت ولی بعدا بخاطر این گیر غذایی با شما مشکل پیدا خواهد کرد و بیمار لثه اش را از دست خواهد داد

برای همین اگر مریض توانایی مالی داشته باشد گرفت میزنیم و اگر توانایی مالی نداشته باشد
قبل از کار با مریض صحبت میکنیم و به او میگوییم که  استاتیک کامل به شما نمیتوانم بدهم و بینابین جلوآمدگی لبه انسیزال و سر فیکسچرها ،یک حدواسطی را انتخاب میکنیم تا نیروی زیادی به پروتز وارد نشود

دقت شود که این مریض که بالا مثال زدیم یک مریض فیکس هست و اوردنچر نیست
قبلا گفته شد که اگر شما ریج تحلیل رفته دارید شما باید کل ریج را بازسازی کنید که در این مثال ما کل ریج را بازسازی نمکنیم بلکه سگمنتال و تنها بخشی از ریج را بازسازی میکنیم
به همین خاطر اگر کل ریجتان از بین رفته است میتوانید از اوردنچر استفاده کنید

کانتیلور باکولینگوالی buccolingual cantilever
کانتیلور باکولینگوالی buccolingual cantilever

در ایمپلنت ما یک کانتیلور تک واحدی به اسم کانتیلور باکولینگوالی داریم
اگر قطر فیکسچر شما ۴ میلیمتر است یک دندان ۶ به حجم ۶ را روی این قطر ۴ نمیتوانید قرار دهید
ناحیه قدام و لبیال این بالک و اورکانتور اینجا که با فکسچر ۴ میلیمترتان اختلاف دارد باعث میشود که نیروهایی که وارد میشود این اسکرول شما را لوز بکند
بنابراین سطح مقطع پروتزهایتان را کوچکتر میگیرید و یا فیکسچرهایی با قطر بیشتر انتخاب میکنید

فرض کنید شما روی دندان ۳.۵ ، یک دندان ۶ را بصورت نرمال بسازید این اورلپ اینجا بصورت دائم گیر غذایی ایجاد میکند

تاج تحت حمایت ایمپلنت با  کانتیلور باکالی اضافیدر اینجا این نکات برای این نکات این اسلاید است
اگر بیمار شما توانست از گرفت استفاده کنید و قطر ۵ و بزرگتر استفاد کنید ولی این راه حل که اینجا گفتیم برای زمانی است که قطر را ۳.۵ یا ۴ قرار داده ایم

بصورت مختصر و مفید حتی المکان  از کانتیلور جلوگیری کنید
اگر الان یک دندان ۶ بزرگ دارید اگر میتوانید بجای آنکه یک فیکسچر ۴.۵ بگذارید ۲ تا فیکسچر ۳.۵ قرار دهید تا اینکه از کانتیلور جلوگیری کنید

کانتیلور اکلوزو جینجیوالی occlusogingival cantileverکانتیلور اکلوزو جینجیوالی occlusogingival cantilever
شما طول دندان را به هر بلندی که میخواهید نمیتوانید بگیرید

اختلاف ریشه دندان مولر با فیکسچر نباید زیاد باشد
شما قطعا نمیتوانید یک دندان ۶ نرمال را روی فیکسچر ۴ بازسازی کنید و بصورت عدد ماکسیمم شکل طبیعی خود دندان و مینیمم تا آن حدی که به مریض اکلوژن بدهد زیرا مریض این را برای جویدن غذا گذاشته است و اگر کوچکتر از آن باشد به درد مریض نخواهد خورد و بین این دو شما میتوانید بهترین تصمیم را بگیرید

توجه کنید این اطلاعاتی که در این جلسات میگیرید اطلاعاتی نیست که حتما شما باید اینها را بکار ببرید بلکه با این اطلاعات شما میتوانید به مریضتان روند کار را بگویید مثل کارهای لابراتواری که شما تمامی کارهای لابراتواری را خودتان انجام نمیدهید ولی اگر کارهای لابراتواری را بلد نباشید لابراتوارتان هر چه که دلش بخواهد به شما میدهد و شما تحت کنترل لابراتوارتان خواهید بود و نمیتوانید لابراتوارتان را کنترل کنید که کار درست به شما بدهد

رابطه اکلوزو جینجیوالی
وقتی که طول اکلوز جینجیوالی بلند دارید ۲ کار میتوانید انجام دهید یا اینکه گرفت میزنید و این طول را کوتاه میکنید و یا اینکه تعداد ایمپلنت هایتان را زیادتر میکنید

اگر تحلیل شدید استخوان دارید و نمیتوانید گرفت استفاده کنید بجای قرار دادن ۲ ایمپلنت از ۳ یا ۴ ایمپلنت استفاده میکنید تا اینکه جایگزین این گرفت‌تان شود

در این تصویر شما میبینید که تحلیل استخوان داریم  کریتریاهای گرفت criteria grafts
اگر کریتریاهای گرفت criteria grafts برای شما مقدور باشد گرفت زده و بالا می‌آوریم ،  که بعضی از مواقع مقدور نیست که در آن حالت تعداد ایمپلنتهایمان را زیادتر میکنیم

بنابراین هر کدام از این ریسک فکتورها تمامی‌شان راه‌حلی دارند و میتوانید کاری کنید که این ریسک فکتورها را پوشش دهد

یکی از راه‌هایی که برای ادجاست اکلوژن میتوانید استفاده کنید انتخاب متریال است و شما اگر یک مریض براکسر دارید که براکسیسم شدید دارد بجای آنکه از چینی استفاده کنید که هم خودش چیپ شود و هم دندانهای مقابل را از بین ببرد میتوانید از کامپوزیت استفاده کنید تا اینکه خودش سایش پیدا کند
ولی در اینجا برای تنظیم شان باید بصورت مرتب باید ریکال داشته باشیم

مورفولوژی اکلوزال ایده آلیکی از نکته هایی که موقع اکلوژن باید رعایت کنید تماس ها را همیشه در سنترال فوسا قرار دهید و هیچگاه تماسها را روی شیب‌ها نبرید
تماسهایی که روی سنترال فوسا تعبیه میکنید و به هنگام گذاشتن کاربن و هنگامی که تماسها را به سمت سنترال فوسا میبرید باعث میشود که نیروها بیشتر در محور آگزیالی دندان برود

یکی دیگر از نکته هایی که هنگام ادجاست اکلوژن باید روی آن کار کنید لانگ سنتریک long centric است  که در اینجا فوسا ‌ها را بازتر میگیرید ادجاست اکلوژن باید روی آن کار کنید لانگ سنتریک long centric

نکته دیگر : بعضی مواقع به هنگام بازسازی با ریج‌های فک بالایی مواجه میشوید که ریج فک بالا به شدت تحلیل رفته و ریج فک پایین این مشکل را ندارد و اگرشما بخواهید که فیکسچر را اینجا قرار دهید و این مقدار کانتیلور بگذارید بصورت مسلم با مشکل مواجه خواهید شدریج فک بالای تحلیل رفته

در اینجا دندان‌های فک بالا را داخل کراس قرار میدهید
کل سطح لبیال را جمع کرده و بجای آنکه سطح لبیال روی دندانهای فک پایین را بگیرد پایین می آید  که به آن حالت کراس فایت crossfit میگویند کراس فایت crossfit

از این حالت زمانی میتوانید استفاده کنید که با بیمارتان صحبت کرده باشید و کراس فایت در خط خنده بیمارتان نباشد و بیمار مشکلی با آن نداشته باشد که روی دندان ۶و ۷ معمولا مشکلی ندارد

اگر شما اچ تو اچ را در قسمت خلفی برای بیمار انجام ندهید بصورت مرتب گونه اش را گاز خواهد گرفت و حتما در قسمت خلفی باید اورجت و اوربایت داشته باشد تا ینکه گونه لای دندانهای ۶ و ۷ نرود

در اینجا لازم نیست که جزئيات را به مریضتان بگویید فقط به او بگویید که اگر اینرا برایتان انجام دهد فک‌تان به مخاطره می افتد و اگر قبول نکند میگویید که باید گرفت انجام دهید که معمولا منصرف شده و نظر شما را قبول میکنند

در کیسهای عادی فول ماوس ریکانستراکشن full mouth reconstruction ، اگر شما در حال ساخت یک فول ماوس میسازید و فول ماوس بالا و پایین چینی است و فکر میکنید که مریض حین براکسر است و بصورت مرتب سایش پیدا میکنداستفاده از سیگنوم و از کران های کامپوزیتی

در اینجا شما میتوانید از سیگنوم و از کرانهای کامپوزیتی استفاده کنید و نیرو و کامپکت فورس کمتری را  به فیکسچرها وارد کنید و این بخاطر آن است که نیرو را بیشتر خودش تحمل میکند  و ساییده میشود

تنها فرق آن است که بصورت مرتب باید این پروتز را عوض کنید
ولی اگر چینی بگذارید هر نیرویی را بصورت مستقیم به فیکسچرتان وارد میکند

شوک ابزوربر یا گیرنده ضربه در کامپوزیت همان کامپوزیت است اما در دندانهای چینی گیرنده ضربه فیکسچرها هستند که این باعث از بین رفتن فیکسچر میشود

البته شما میتوانید از نایت گارد نیز استفاده کنید ولی اینجا صرفا برای  استفاده از مواد این را گفتم که بدانید از چه مواد و متریالی استفاده کنید

فرض کنید که شما یک بیمار براکسر دارید و میخواهید از هیبرید استفاده کنید و  این انتخابها به شما کمک میکنند بهترین انتخاب را انجام دهید و دیگر اصلا به چینی فکر نکنید تا اینکه بیمار کمتر به دردسر بیافتد

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت
۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583