کارگاه اکلوژن ایمپلنت - قسمت۸ - (الگوهای اکلوژنی و ایمپلنت پروتکتیو اکلوژن)

ویدئوی کارگاه اکلوژن ایمپلنت - قسمت۸ - (الگوهای اکلوژنی و ایمپلنت پروتکتیو اکلوژن)

هنگام که VD باز میکنید باید فول ماوس ریکانستراکشن انجام دهید و نمیتوانید VD باز کنید و دندان قدامی را بازسازی نکنید
و اینکه چقدر برای فک بالا و فک پایین باشد باید ابتدا پلن اکلوزال برای مریض تعریف کنید و اگر پلن اکلوزان مریض مناسب است در فک پایین و اضافات را در فک بالا بکنید

اگر فک پایین هم خیلی سایش پیدا کرده است یک حد واسط بگیرید که در اینجا مجبورید هم به فک پایین و هم فک بالا دست بزنید

که این فول ماوس ریکانستراکشن میتواند با کامپوزیت با چینی انجام گیرد که بسته به انتخاب خودتان است

اکلوژن ایمپلنت

ما قبلا در مورد الگوهای الکلوژنی صحبت کردیم و گفتیم که در حالت عادی الگوهای اکلوژنی، کاسپی درایز یا گروپ فانکشن هست و اگر شما میخواهید که دست دندان بسازید الگوی اکلوژنی شما بالانس اکلوژن میشود

اما الان شما باید یک واژه به اسم لینگوالایز بالانس اکلوژن را شما باید الان یاد بگیرید زیرا که الان در پروتزهای متحرک از لینگوالایز بالانس اکلوژن استفاده میکنند

بالانس اکلوژن در طبیعت نیست ولی بعدا برای بازسازیهای پروتز تعریف شده است

در اکلوژن عادی شما دندانهای هرسمتی را که به هم فشارمیدهید مابقی دندانها همه آزادند ،اگر شما دندانهای قدامی را فشار میدهید خلف آزاد است ،اگر سمت راست دندانها را فشار میدهید سمت چپ آزاد است

اما حالا الگوی اکلوژنی بالانس اکلوژن ،الگویی هست که در تمامی حالتها ،تمامی دندانها باهم تماس دارند و کسانی که این الگو را تعریف کرده اند میگویند که این تماس باعث میشود دست دندان در بستر فک بصورت پایدار و استیبل نگه داشته شود

بالانس اکلوژن همانطور که در تصویر میبینید در قسمت خلف هنگام فشار در سمت راست در سمت چپ نیز شما تماسها را دارید یعنی هم سمت ورکینگ و هم سمت بالانسینگ تان تماس دارند که اسم آن بالانس اکلوژن هست

حدود ۱۰ سال است که از این الگوی اکلوژن یک ایده گرفته اند
وقتی که شما بالانس اکلوژن کار میکنید هنگامی که شیبها با هم درگیر میشوند ممکن است ثبات کمتر شود اما کسانی که لینگوالایز اکلوژن را تعریف کرده است میگوید که لزومی ندارد که کاسپهای فک بالا با فک پایین در تماس باشد و شما صرفا لینگوال یا پالاتال فک بالا را روی سطح اکلوزال فک پایین بدهید تا اینکه بتواند مانور بدهد
که این هم برای جویدن کافی است و هم ثبات به دنچر میدهد
که در عمل هم از این نتیجه گرفته شده است لینگوالایز اکلوژن

حال شما چگونه این کار را انجام دهید؟
در ابتدا که دندانهایی را که برای این طراحی نشده بود را آف میکردیم (یعنی شیب داخلی کاسپهای باکال را آف میکردیم) و کاسپ لینگوال با فک پایین در تماس بود و در اینجا شیب دندانها را هم کم کردند

یعنی فک پایین مانند یک تیبل میشود که فک بالا یک کانتکت پوینت روی آن دارد و در تمای حرکات فک این شیبهای لینگوال با پلن فک پایین در تماس هست
شیبها را به حدی کم میکردند که کاسپ لینگوال ۲۰ درجه و کاسپ باکال حدود ۱۵ درجه شیب داشته باشد ( معمولا شیب دندانها زیر ۳۳ درجه هست )
که این را لینگوالایز اکلوژن میگویند

امروزه ویتا یک دندانهای بیرون داده است که لازم نیست این کاسپها در لابراتوار زده شود و مدل دندانها طوری است که شیب دندانها باکال فک بالا آف است و فقط دندان کاسپ فک بالا با پایین در تماس هست و در همه حرکت ها وقتی که سمت چپ ورکینگ است شیب کاسپ لینگوال سمت راست با پلیت اکلوزال در تماس هست و بالعکس که به این لینگوالایز اکلوژن میگویند

برای اوردنچر های متکی بر ایمپلنت بصورت کلی باید از لیگوالایر اکلوژن استفاده شود

اگر بیمار شما پارکینسون یا تحلیل شدید فک دارد و یا تحمل همین قدر نیروی طرف را نیز ندارد
باید از دندانها نان اناتمیک nonanatomic که شیب کاسپی صفر دارند استفاده کنید که به آنها مونو پلن گفته میشود

نکته : مونو پلن برای اوردنچر استفاده نمیشود زیرا ما اوردنچر ایمپلنتی داریم که به این حد به مشکل برخورد نمیکنیم

در بالانس اکلوژن آنقدر این کاسپها زده میشود که تا اینکه به بالانس اکلوژن برسیم یک مقدار شیب کاسپی در فک بالا و پایین کم میشود اما در اینجا چون شیب کاسپی  و قدرت برندگی وجود دارد مشکل نیروی جویدن را در لینگوالایز دیگر وجود ندارد

اختلافهای اکلوژن دندان و ایمپلنت

مهمترین اختلاف دندان با pdl به فک متصل است و ایمپلنت با استواینتگریشن
اختلاف دیگر ،هنگامی که نیرویی به دندان وارد میشود میتواند ۲۵ تا ۱۰ میکرون حرکت داشته باشد و وقتی که نیرو به ایمپلنت وارد میشود این حرکت بین ۳ تا ۵ میکرون است

اختلاف دیگر بخاطر pdl اطراف دندان ،دندان قدرت شوک ابزوربینگ (جذب نیرو) دارد ولی در ایمپلنت شما این شوک ابزوربینگ را ندارید و مقدار خیلی کمی دپرشن خود استخوان را دارید
در دندان سنس و احساس دندان شما خیلی بالاتر است شما ۲۰ میکرون را روی دندان براحتی حس میکنید ولی در روی ایمپلنت ۴۰-۵۰ میکرون باید باشد تا آنرا احساس کنید
بنابراین اگر پریمچوریتی روی ایمپلنت دارید این پریمپچوریتی بدون آنکه احساس شود باعث تخریب میشود

اختلاف دیگر ، مسیر حرکتش بخاطر pdl یک مسیر حرکت شوک ابزوربینگ لاینر هست و بعد تدریجی میشود ولی در ایمپلنت بخاطر اینکه ایمپلنت از اول حرکتش را مدیون کامپرشن استخوان است و از اول تنها یک حرکت تدریجی دارد

تمرکز نیرو
تمرکز نیرو یعنی مکان روتیشن دندان در یک سوم انتهایی آن است
و در ایمپلنت تمرکز نیرو روی کرست استخوان است
 برای لترال فورس ( همانطور که در اسلاید شیلینبرگ نشان داده شد که دندانها ۵۶ تا ۱۰۸ میکرون حرکت لترالی دارند) این حرکت برای ایمپلنت خیلی کمتر است

اینها باعث میشوند که عکس العمل ایمپلنت نسبت به نیروهای اکلوژن با عکس العمل دندان نسبت به نیروهای اکلوژن باهمدیگر فرق داشته باشند

از نظر تئوری گفته میشود که کاسپی درایز راحت‌‌ترین وضعیت ایمپلنت برای بیمار است اما از نظر من گروپ فانکشن عملی تر است

اورلود
علائم اورلود دندان چیست ؟
اولین نشان این است که پی‌دی‌ال PDL گشاد میشود
فست میبینید فرکچر میبینید مویلیتی میبینید تحلیل استخوان میبینید

علائم اورلود ایمپلنت چیست ؟ که بیشتر در اسکرول لوزنینگ است چه اسکرول لوزنینگی که مربوط به ایمپلنت به ایمپلنت ، استراکچر به ایمپلنت است و در نهایت فرکچر خود فیکسچر است

بنابراین علائم اورلود در ایمپلنت خیلی شدیدتر است بنابراین درمانهایی که برای اکلوژن ایمپلنت باید انجام دهید خیلی بیشتر است

ایمپلنت پروتکتیو اکلوژنایمپلنت پروتکتیو اکلوژن
اینکه حرکات طرفی و اکلوزوجینجیوالی ایمپلنت کمتر از دندان است یک اصطلاح در ایمپلنت به وجود آورده است به نام ایمپلنت پروتکتیو اکلوژن
با توجه به تصویر دندان تا ۲۸ میکرون در PDL میتواند پایین‌تر برود ولی ایمپلنت تنها ۵میکرون در PDL میتواند پایین‌تر برود

اگر سنگینی‌ای روی دندان باشد سریعا خودش را آف میکند زیرا قدرت جذب ضربه و شوک را دارد اما در ایمپلنت تمامی ضربه روی ایمپلنت می افتد
برای حل این مشکل شما همیشه تماس ایمپلنت را لایتتر از دندانتان میگیرید

در ایمپلنت بیماران باید هر ۶ ماه برای چک کردن اکلوژن باید به مطب مراجعه کنند

هنگامی که شما بصورت دائم فقط ایمپلنت کار میکنید شما مریض موقت نخواهید داشت که یک روز به شما مراجعه کند و دفعه بعد جای دیگر برود مریض دائم شما خواهد شد
به همین خاطر شما باید از اول باید یک پروند درست برای هر مریض داشته باشید که چک آپها و کنترل منظم را نسبت به دندانپزشکی عادی داشته باشید
زیرا مریض شما در صورت بروز هر مشکلی تنها به شما مراجعه خواهد کرد

برای آف کردن ایمپلنت در تماسهای سبک فقط دندانهای طبیعی تماس خواهند داشت و در تماس های سنگین هم دندان طبیعی و هم ایمپلنت تماس خواهند داشت

 برای اینکه شما بتوانید مانور دقیقی را هنگام تنظیم اکلوژن بدهید باید حتما برگه‌های کاربنی با ضخامت‌های مختلف داشته باشید که در لایت کانتکت کاربن ۲۸ میکرونی را از لای دندانهای میکشید برگه رد شود یعنی اینکه ایمپلنت‌تان ۲۸ میکرون آف هست

 

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت
۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583