مدیریت ضایعات پوسیدگی عمیق در مولرهای اول کودکان - قسمت ۳

طرح درمان دندان ۶ برای کودکان زیر ۱۲ سال با سطح پوسیدگی گسترده قسمت۳
ارائه شده توسط دکتر باقرزاده

 • پیگیری ( فالوآپ ) موفقیت درمان وایتال پالپ تراپی
 • ويژگیهای مثبت سم سمنت
 • کار برای کودکان غیر همکار
 • روش تزریق ( اینجکشن ) برای فک بالا در کودکان
 • روش پرت کردن حواس کودک به تزریق
 • روش تزریق برای فک پایین در کودکان
 • عیوب بایودنتیک
 • روش ترمیم ام تی ای MTA
 • اچ کردن ام تی ای MTA خوب است یا خیر؟
 • ترمیم دندانی که پوسیدگی به جینجیوال مارجین نرسیده است
 • ترمیم دندانی که پوسیدگی به جینجیوال مارجین رسیده باشد
 • ترمیم دندانی که پوسیدگی به سالکوس رسیده باشد
 • ترمیم دندانی که پوسیدگی به جانکشنال ادیتوریم رسیده باشد
 • دلایل استفاده از اس اس کرون در کودکان

شماره تلفن

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583