آموزش عملی قالب گیری اوردنچر ( قسمت ۸)

وقتی که در لابراتور گچ کار ریخته میشود این شکل را شما خواهید داشت

این ترنسفر کپ ها در داخل قالب شما قرار داشت

یادتان باشد که شما هنگامیکه قالب را به لابراتوار میفرستید به آنها بگویید که ترنسفر کپ ها را برای شما پس بفرستد

در این مرحله کاری که لابراتوار برای شما انجام میدهد این است که پیچهای ترنسفر کپها را برمیدارد داخلشان را برداشته و میشکاند و به اپن تبدیل میکند و بعد از آن پیچهای کوتاه ترنسفرکوپلینگها را باز کرده و بجای آن پیچهای بلند قالبگیری اپن را میبندد

که در اینجا من این کار را برای شما انجام میدهم

هنگامی که ترنسفر کپ وجود دارد احتیاجی به سالبریزیشن و اتصال آنها با دورالی نیست

لابراتوار میتواند برای اینها اسپشالچه بسازد

و حتما چک کنید که اسپشالچه شما روی این ترنسفر کپها باید ساق داشته باشد

و اگر کمی وسواستان بیشتر باشد لابراتوار برای شما این ترنسفر کپها را قرار نمیدهد بلکه با دورالی اینها را به هم میچسباند

ترنسفر کپها را بسته و روی آنها شماره گذاری میکنیم

ابتدا در لابراتورا اینها را به هم وصل میکنند و سپس آنها را با دیسک جدا میکنند و علت آن است که شرینکیج و نشتی دورالی  را میخواهند که بگیرند

اسپشالچیر ما باید کاملا روی دورالی سوار شود

اسپشالچر ساخته شده سوراخدار است و این برای آن است که هم از گیر مکانیکی استفاده کنیم و هم به آن چسب میزنیم که از گیر بهتری بهره مند شویم

شماره تلفن

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583