آموزش عملی قالب گیری اوردنچر ( قسمت ۹)

انجام بوردر مولدینگ توسط دکتر سیدان

قبل از بوردر مولد کردن باید مطمئن شویم که سمت چپ ، راست و جلو آزاد است

اولین نقطه که در اسپشال چیر فک پایین بوردر مولد میکنیم

کامپاند سبر را برداشته و در ناحیه سمت چپ و سمت راست و قبل از آنکه در دهان مریض  قرار داده شود داخل آب قرار میدهیم تا دمای آن تنظیم شود

از مریض میخواهیم که دهانش را کاملا باز کند و دستمان را در ناحیه قدامی قرار میدهیم و به هیچ وجه روی قسمت خلفی نمیرویم وگرنه بافت تحت فشار ثبت میشود

در اینجا شما میبینید که سمت چپ و راستمان را گرفته ایم ناحیه بعدی ناحیه مایلوهایوئید است که باید از کامپاند سبر استفاده کنیم

کامپاند سبز را مالیده و پس از قرار دادن در آب در دهان مریض قرار میدهیم و از بیمار میخواهیم که حالتهای مختلف زبان و دهان را امتحان کند در حالت تحت فشار که با دست نگه داشته ایم

بعد از هر بار بوردر مولد کردن زیر آب سرد آنرا خنک میکنیم تا آنکه تغییر شکل ندهد

حال نوبت به ناحیه ساب لینگوال میرسد که ناحیه پر کارتری هست و بعد از آن به سمت ناحیه باکال میرویم  که ناحیه ساده تری هست

پس از بوردر مولد کردن ناحیه ساب لینگوال میبینید که کامپاندهای ما بسیار ضخیم است و این نشان میدهد که نتوانسته است عضلات را بخوبی ثبت کند و دوم اینکه تکه تکه است و این نشان دهنده آن است که اشتباه در بوردر مولد کردن داریم

در این جا شروع به صاف کردن کار میکنیم و تمامی خطوطی که بین کامپاندهای مختلف داریم باید یکی شوند و پس از کردن آنها دوباره در داخل دهان مریض قرار میدهیم

 هنگام زیاد بودن کامپاند بوسیله یک کاتر در زیر آب سرد آنرا کمی تراش میدهیم زیرا این اضافات کامپاند مانع از آن میشود که بوردر مولد صحیحی داشته باشید

حال که اس سمت چپ و اس سمت راست بصورت کامل ثبت شد به سراغ قسمت باکالی میرویم

حال به سراغ خطاهای این قسمت میرویم که مبینیم در اینجا ضخامت کامپاند یکسان نیست و اولین کاری که میکنیم ضخامتها را نازک میکنیم و بعد یک تورچ نهایی در باکال میزنیم

در تمامی مراحل فشار دادن کامپاند در دهان مریض فشار روی قدام است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره تلفن

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583