تکنیکهای تزریق بی حسی فک پائین

روش های تزریق بی حسی فک پائین
در این ویدئو تکنیکهای مختلف بی حسی دندانها ، بافت نرم و سخت، فک پایین را بررسی میکنیم
لاک عصب آلوئولار تحتانی
لاک عصب باکال
تزریق گو گیتس(Gow Gates) فک تحتانی
تزریق وزیرانی اکینوزی Vazirani-Akinosi
تزریق انسیزیو incisive یا تزریق منتال mental
لاک عصب آلوئولار تحتانی
لاک عصب آلوئولار تحتانی موجب بی حسی 8 دندان همان سمت،استخوان باکال و بافت نرم قدام عصب منتال دو سوم قدامی زبان کف دهان و پریوس سمت لینگوال میشود برای این کار نیدل 25 گیج بلند توصیه میشود برای تزریق سمت چپ اپراتور راست دست باید در موقعیت ساعت 10 بنشیند و برای تزریق سمت راست اپراتور راست دست باید در موقعیت ساعت هشت بنشیند
برای تعیین محل دقیق سوزن 3 معیار وجود دارد
1- ارتفاع
2- موقیعت قدامی خلفی
3- میزان نفوذ سوزن
انگشت خود را روی سمت لینگوال راموس قرار داده و به سمت قدام بکشید ، تا زمانی که کورنیک ناچ لمس شود کورنیگ ناچ حفره بزرگی در قدام راموس است . بدنه سرنگ در گوشه سمت مخالف دهان قرار میگیرد.نوک سوزن خلفی ترین محل رافه مندیبولار را لمس میکند آنگاه نوک سوزن نیمی به سمت کورنیگ ناچ رفته و نیمی دگیر را به سمت رافه باز میگردد این محل ، محل ورود سوزن است که در سه چهارم بین رافه و کورنیگ ناچ قرار میگیرد
آنگاه سوزن به آرامی وارد میشود ، تا زمانی که به استخوان برسد .میزان ورود سوزن بصورت میانگین 20 تا 25 میلیمتر خواهد بود که تقریبا دو سوم طول سوزن بلند است .زمانی که استخوان لمس شد 2 بار آسپیراسیون صورت میگیرد و در صورت منفی بودن 1.5 تا 1.8 میلی لیتر محلول بی حسی به آرامی تزریق میشود
لاک عصب باکال
بلاک عصب باکال باعث بی حسی بافت نرم و پریوس سمت باکال مدرها میشود .تزریق فورا بعد از تزریق بلاک عصب تحتانی صورت میگیرد برای این کار نیدل بلند 25 گیج توصیه میشود .سوزن بیرون کشیده میشود ، سرنگ جابجا میشود و سوزن در چین موکوباکال دیستال آخرین موله وارد می شود . 3 دهم میلی لیتر محلول بی حسی تزریق میشود

تزریق گو گیتس(Gow Gates) فک تحتانی
بلاک عصب مندیبل گوگیتس باعث بی حسی دندانهای یک سمت مندیبل ، استخوان و بافت نرم قاپال ، دو سوم قدام زبان ، کف دهان ، بافت نرم پریوس لینگوال به همراه پوست گونه و نواحی تمپرال میشود .
نیدل 25 گیج بلند برای این کار توصیه میشود
برای تزریق سمت چپ اپراتور راست دست باید در موقعیت ساعت 10 بنشیند و برای تزریق سمت راست اپراتور راست دست باید در موقعیت 8 بنشیند کورنیگ ناچ لمس میشود سر سرنگ در گوشه دهان درسمت مخالف قرار میگیرد و نوک سوزن درست در کاستومیز لینگوال مولر دوم ماکسیلا قرار می گیرد آنگاه نوک سوزن به سمت دیستال حرکت میکند تا دقیقا در دیستال مولر دوم قرار بگیرد این محل ، محل تزریق بلاک گوگیتس خواهد بود .سوزن به میزان 25 میلی متر وارد می شود تا به استخوان برسد .بعد از آسپیراسیون منفی 1.8 میلی لیتر محلول بی حسی تزریق میشود .بعد از خارج کردن سوزن از بیمار خواسته می شود تا دهان خود را به مدت 2 دقیقه باز نگه دارد

 
تزریق وزیرانی اکینوزی
تزریق با دهان بسته وزیرانی اکینوزی موجب بی حسی 8 دندان یک سمت ،استخوان و بافت نرم باکال در قدام منتال پرامن ،دو سوم قدام زبان ، کف دهان و بافت نرم و پریوس سمت لینگوال میشود ، نیدل بلند 25 گیج برای این کار توصیه میشود برای این تزریق چه درسمت چپ و چه در سمت راست ، اپراتور راست دست باید در موقعیت ساعت 8 بنشیند ، سوزن وارد بافت نرم سمت لینگوال راموس میشود ، لول سوزن دور از استخوان و سوزن 25 میلی متر وارد می شود بعد از اسپراسیون منفی 1.5 تا 1.8 میلی لیتر محلول بی حسی به آرامی تزریق می شود

تزریق انسیزیو incisive یا تزریق منتال mental
تزریق انسیزیو موجب بی حسی 5 دندان قدامی هر کواتران فک ، شامل انسوزورها ، کانین و پرمولر ها به همراه استخوان و بافت نرم  باکال قدام منتال پرامه و پوست لب پایین و چانه می شود .نیدل 27 گیج کوتاه برای این کار توصیه می شود .
برای تزریق سمت راست یا چپ بدنه سرنگ در همان سمت قرار میگیرد و سوزن وارد چین باکال مجاور اولین دندان پرموله میشود و آنگاه سوزن تا آنجا پیش میرود که نوک آن بیرون منتال پرامن قرار گیرد بعد از 2 آسپیراسیون منفی یک سوم کارتریج محلول بی حسی طی 20 ثانیه تزریق میشود .بعد از خارج کردن سوزن از طریق خارج دهان یا داخل دهان فشار وارد میشود تا محلول بی حسی را وارد منتال پرامن کند و در نتیجه موجب بلاک عصب انسیزیو شود

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت
۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583