روش ایجاد حفره دسترسی در دندانهای مولر مندیبل

فیلم آموزش روش ایجاد حفره دسترسی در دندانهای مولر مندیبل
مطالب این فیلم شامل 5 بخش میشود
بخش اول : هدف از تهیه حفره دسترسی
بخش دوم : ابزار و وسایل مورد نیاز برای تهیه حفره دسترسی
بخش سوم : تکنیکها و روشهایی که برای تهیه حفره دسترسی مورد استفاده قرار میگیرد
بخش چهارم : خطاها در هنگام تهیه حفره دسترسی
بخش پنجم : تهیه حفره دسترسی در موارد بخصوص

بخش اول : هدف از تهیه حفره دسترسی چیست ؟هدف از تهیه حفره دسترسی آماده سازی یک مسیر صاف و مخروطی از مدخل کانال تا اکپس هاست ، بطوریکه ابزار و مواد شوینده و داروها بتوانند تمام مسیر کانال را طی کرده و به انتهای ریشه برسند به نحوی که حداقل تخریب را به بافت دندان و بافتهای پری اپیکال داشته باشیم همانطور که در تصویر سمت چپ مشاهده میکنید یک حفره دسترسی ناقص میتواند باعث انحناهای زیادی در ریشه دندان بشود و فشارهایی را به فایل وارد کند که دسترسی صاف و مستقیم به ریشه را مشکل کند و به تبع آن اتفاتی خواهد افتاد که بعدا بررسی میکنیم .
اما در اسلاید سمت راست یک حفره دسترسی مستقیم داریم

بخش دوم : ابزار و وسایل مورد نیاز برای تهیه حفره دسترسی
اولین و مهمترین ابزارهای ما برای تهیه حفره دسترسی فرزهای ما هستند
عکس شماره ی1 فرزهای توربینی را میبینید که در حین حفره دسترسی استفاده میشوند فرزهای راند یا فرزهای فیشور . فرز سمت راستی در تصویر شماره یک فرزی است برنده  و برای تهیه حفره دسترسی مورد استفاده قرار میگیرد
عکس شماره 2 فرزهای کارباید را نشان میدهد این فرزها نیز در هنگام تهیه حفره دسترسی مورد استفاده قرار میگیرند
تصویر شماره 3 فرزهای آنتل هستند رانتها با اندازه ها و طولهای مختلف  2 فرز سمت چپ فرز راند آنل با اندازه معمولی هستند و 4 فرز سمت راستی فرزهای راند آنل لانگ شفت ( طول بلند ) هستند که برای برداشتن برآمدگی عاج سر اریفیس کانالها فرزهای بسیار مفیدی هستند
در تصویر شماره 4 فرزهای گید کلیدن را مشاهده میکنید که به ترتیب برای تهیه حفره دسترسی و بعدی ها در هنگام کلینینگ و واشینگ مورد استفاده قرار میگیرند
آخرین تصویر مربوط به سوند اندودنتیک است که این وسیله دارای یک نوک بلند و تیز است و برای پیدا کردن مدخل کانالها بخصوص کانالهای تنگ و کثیف بسیار میتواند کمک کننده باشد

روش ایجاد حفره دسترسی
اصول اولیه ای در تهیه حفره دسترسی وجود دارد که باید رعایت شود
اولین اصلی که رعایت میشود حدود حفره دسترسی است :حفره دسترسی باید به اندازه ای تهیه شود که نکات مهم زیر در آن رعایت شود
اول اینکه ما براحتی دسترسی به فرامن داشته باشیم - حفره دسترسی باید در ناحیه ای انجام گیرد که ما به فرامن اپیکال دسترسی راحت و آسان داشته باشیم
نکته دوم :سایز و شکل اتاقک پالپ  یا پالپ چمبر هست.دندانهایی که اتاقک پالپ کوچکتری دارند نیازی به داشتن حفره دسترسی باز ندارند و برعکس دندانهایی که پالپ چمبر بزرگتری دارند باید باید حفره دسترسی بزرگتری داشته باشند
شکل پالپ چمبر هم همین قضیه را به ما نشان میدهد که در حقیقت شکل وسایز نمای خارجی اکسس ما از پالپ چمبر زیر آن تبعیت میکند
کنالهای دندان هم برای ما تعیین کننده شکل دسترسی هستند برای مثال دندان مولری که 2 کانال داشته باشد نیازی به داشتن حفره دسترسی خیلی وسیع نداریم
در حالی که اگر دندانی 4 یا 5 کانال داشته باشد باید شکل حفره دسترسی و اندازه آن باید متفاوت باشد

دومین اصل : برداشت کامل پوسیدگیهای دندان است
همانطور که درنمای حفره دسترسی مشاهده میکنید پوسیدگی وجود دارد که این تغییر رنگ علاوه بر اینکه باعث میشود دید نسبت به حفره دسترسی کمتر شود   مشکلات دیگری نیز برای ما ایجاد میکند
برداشت پوسیدگی به علل زیر باید قبلا انجام گیرد
هیچ نوع باکتری و آلودگی در حفره دسترسی باقی نماند تا در حین کلینینگ و شیپینگ آلودگیها وارد کانالها نشوند
ریستوربیلیتی دندان باید بررسی شود که آیا بعد از حذف پوسیدگی دندان قابل نگهداری است و اگر قابل نگهداری باشد نیاز به درمانهایی نظیر کرول اینتنینگ دارد یا خیر
وقتی که کیولیز برداشته می شود براحتی محل کانالها شناخته شده و دید کافی نسبت به آنها پیدا میکنیم
بعد از بداشتن کانال باید حفره کویتی تمیز شود یعنی اینکه دبری ، کیریز ، بافت پالپ و هر نوع جسم خارجی که در این ناحیه وجود دارد را تمیز کنیم  تا دید راحتی نسبت به حفره اریفیس کانالها داشته باشیم

محل تهیه اکسس مولر مندیبل
محل تهیه اکسس مولر مندیبل؟ در نمای کلی شکل سمت راست اریفیسهای کانالها پیدا شده اند 2 مزیو باکال و 1 دیستال . ولی در نمای سمت چپ و عکس شماره 1  میبینیم که کانال مزیو باکال زیر کاسپ مزیو باکال قرار گرفته است در حالی که کانال مزیو لینگوال کمی باکالی تر از کاسپ مزیو لینگوال است و کانال دیستال کمی دیستالی تر از سنترال فوسا است . در حقیقت اگر اکسس کویتی ما آماده شود (مثل شکل 2 ) کمی به سمت باکال تیک دارد و کمی به سمت مزیول . اینکه فرمش چه شکلی باشد و اینکه مثلث باشد یا مستطیلی شکل به کانالها بستگی دارد همانطورکه در شکلهای قبلی گفته شد تعداد کانالها و شکل اتاقک پالپ برای ما تعیین میکند که اوتلاین و شکل حفره دسترسی ما چگونه باشد .برای مثال در شکل شماره 2  میبینیم که 3 عدد اریفیس کانال وجود دارد و نمای اکس کویتی ما تقریبا مثلث است درحالی که در نمای شکل 3 مشاهده میکنیم که 4 عدد اریفیس داریم و نمای کلی اکسس کویتی ما تقریبا مستطیلی است .
عکس شماره 4 به ما نشان میدهد که اگر 2 یا 3 کانال داشته باشیم اوتلاین ما متفاوت خواهد بود و اگر احیانا مثل شکل سمت چپ غیرقرینگی مشاهده شد بطوریکه کانال دیستال را میبینید که بصورت تکی قرار گرفته است و کانال مزیال ما کمی به سمت باکال یا لینگوال گسترش پیدا کرده و در مرکز دندان بصورت قرینه با کانال دیستال قرار نگرفته است میتوانیم حدس بزنیم که کانال دیگری داریم که ما آنرا پیدا نکرده ایم .
هنگامی که این دو عکس باهم مقایسه شوند میبینیم که سمت راستی دندانی است که 2 اریفیس دارد و کاملا قرینه است یک مزیال و یک دیستال ولی دندان سمت چپ دندانی است که یک کانال پیدا نشده ( میس شده ) دارد و بصورت غیر قرینه 2 کانال پیدا شده است در اینجور مواقع باید اوتلاین ما کمی بسمت کانال پیدا نشده گسترش پیدا کند تا اینکه بتوایم کانال را پیدا بکنیم


روش آماده کردن حفره دسترسی در دندان مولر

در شکل بالا یک دندان مولر مندیبل نشان داده میشود
عکس سمت چپ پنتریشن یا نفوذ به اتاقک پالپ چمبر هست که بوسیله فرز راند ریز
بعد از اینکه وارد اتاقک پالپ چمبر شدیم با حرکت سوییپ اوت (جارو به سمت بالا به صورت پسیو ) و فرز راند آنل سقف پالپ چمبر برداشته میشود و گسترش مزیو دیستالی به اتاقک پالپ چمبر داده میشود (شکل شماره 2)
بعد از اینکه سقف پالپ چمبر کاملا برداشته شد بوسیله سوند اندودنتیک دنبال اریفیس کانالها میگردیم (شکل شماره 3 )
وقتی اریفیس کانالها پیدا شد فایل مناسب مثل 10 یا 15 بعنوان پیدنسی استفاده میشود داخل کانالها گذاشته می شود تا از باز بودن مجرای کانالها اطمینان حاصل کنیم


فیلم آموزش روش ایجاد حفره دسترسی در دندانهای مولر مندیبل
در ادامه کار میبینیم که کانالها پیدا شده و مسیر کانالها چک شدند به کمک گیت کلیدن کمی از مدخل کانال باز شده و استرد اکسس کویتی را تهیه میکنیم که مدخل کانالها بصورت پسیو با یک گیت شماره یک کمی گشاد میکنیم بعد گیت شماره 2 استفاده میکنیم و گیت شماره 3 را فقط یک تا دو میلیمتر داخل کانال میبریم . یادمان باشد موقع استفاده از گیت کلیدن باید مراقب باشیم تا دیواره داخلی دندان یا مداخل داخلی اریفیس کانال که به سمت فورکا میرود را تراش ندهیم و گیت را با فشار وارد نکنیم و فقط بصورت پسیو برای گشاد کردن کانالها استفاده کنیم .
بعضی از همکاران ترجیح میدهند که به جای کار با گیت کلیدن بوسیله فرزهای راند آنل سایز کوچک استفاده شود در شکل بالا و نمای سمت راست میبینیم که اینکار میتواند بوسیله اریفیس اپنل هم صورت بگیرد


مرجله بعدی تهیه حفره دسترسی در امتداد خط مستقیم هست
تهیه حفره دسترسی در امتداد خط مستقیم

بوسیله یک فرز فیشور بلند توربین که نوک غیر برنده دارد دیواره های حفره دسترسی  را بنحوی آماده میکنیم که یک فرم قیفی شکل داشته باشیم بصورت یکنواخت با تیپ لینک مناسب بنحوی که اگر یک فایل را از شروع اکسس کویتی به سمت کنالها هدایت کنیم حتما به داخل کانالها بروند (عکس سمت راست بالا ) که فایل داخل کانال گذاشته شده است . در حقیقت اکسس کویتی کامل شده کانال ما درست مثل قیف باشد بنحوی که اگر مایعی از بالا ریخته شود از نوک قیف خارج شود ، اکس کویتی باید بنحوی باشدکه اگر فایل را به دیواره های اکسس کویتی قرار بدهیم حتما داخل کانال برود نه بجایی گیر کند و نه فایل ما کج شود (نه اوراکستنشن و نه آندراکستنشن ) که بعدا باهم صحبت خواهیم کرد

مرور کلی موارد گفته شده در بالا

در تصویر بالا A تراش حفره دسترسی بصورت جارویی به سمت پایین تا جایی که هورن ها اکسپوز شود
بعد از اکسپوز شدن هورنها در نمای B دیواره های کانالها برداشته می شود
در قسمت C بوسیله فایل اندودنتیک ، کانالها و اریفیسها پیدا میشوند و بوسیله فایل چک میشوند
در نمای شماره D قسمتهایی که فایل ما گیر میکرد مثل اریفیس مزیوباکال بوسیله فرز برداشته می شود
نکته های کلیدی اصلی در دو تصویر بالا
در تصویر بالا سمت راست میبینید که حفره دسترسی آماده شده ولی سقف پالپ چمبر کاملا برداشته نشده است و همچنین برآمدگی عاجی سر مزیوباکال یا مزیو لینگوال . در حقیقت دو قسمت اصلی که باید برداشته شوند بوسیله نقطه چین قرمز رنگ مشاهده میکنید
و در عکس سمت چپ اکسس کویتی را میبینید که استریت آماده شده است برای اینکه کلینینگ و شیپینگ انجام شود


استریت اکسس کویتی
استریت اکسس کویتی
از آنجایی که استریت اکسس کویتی اهمیت زیادی دارد و ما بر آن تاکید زیاد میکنیم
که در شکل بالا نیز نمای آن دیده میشود . 2 بخش بسیار مهم وجود دارد که معمولا در هنگام تهیه حفره دسترسی میکس میشود یعنی هنگامی که سقف پالپ چمبر برداشته میشود به این ظرافتها توجه نمیکنیم . اولین قسمت نمای A و B است یعنی برداشتن کامل سقف پالپ چمبر بوسیله فرز راند آنل با حرکات سوییپ اوت یا جارویی به سمت بالا ، چیزی را که در نمای C میبینید کاملا برداشته شده است و بخش مهم دیگری که برای برداشتن استریت اکسس کویتی باید به آن توجه کرد در نمای D  دیده می شود ، برآمدگیهای عاجی سر کانالها بخصوص کانالهای مزیو باکال و مزیو لینگوال که میتواند بوسیله فرز با سرعت کم برداشته شود و یا بوسیله گید کلیدن .

نمای کلینیکی استریت اکسس کویتی
نمای کیلینیکی استرایت اکسس کویتی
در عکس سمت چپ مشاهده میکنیم که اکسس کویتی آماده شده است و دسترسی راحت به کانالهای مزیو باکال و مزیو لینگوال و دیستال وجود دارد بنحوی که در عکس وسط مشاهده میکنید بعد از اینکه کلینینگ و شیپینگ کامل شد مسیر کانالها براحتی قابل تریس کردن و پر کردن است و در عکس سمت راست کانالهای پر شده را مشاهده میکنید
علت اینکه ما توانستیم ب این راحتی و تمیزی کانالها را پر بکنیم اکسس کویتی در راستای خط مستقیم هست همانطور که در شکل سمت چپ و وسط مشاهده میکنید
استریت اکسس کویتی از نمایی دیگر
استریت اکسس کویتی از نمایی دیگر
عکس سمت چپ مدلی هست که با رعایت تمام قواعد گفته شده اکسس کویتی در آن فراهم شده است
در عکس سمت راست بعد از کلینینگ و شیپینگ آماده پر کردن داخل کانال هست

 


در ادامه فیلم شما بصورت زنده چند فیلم از نحوه تهیه مولر مندیبل را مشاهده خواهید کرد

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت
۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583