خطاهای ایجاد شده در هنگام تهیه حفره دسترسی درمولر پایین (قسمت2)

ادامه خطای پرفوریشن یا سوراخ شدن

نمای رادیوگرافی خطای پرفوریشن یا سوراخ شدن
نمای رادیوگرافی خطای پرفوریشن یا سوراخ شدن


در این دندان مولر شما میتوانید خطای سوراخ شدن یا پرفوریشن را مشاهده کنید
همانطور که دیده میشود در کانال مزیال یا ریشه مزیال پرفوریشن در نمای رادیوگرافی سمت چپ دیده میشود در نمای رادیوگرافی سمت راست ‍٬ بستن پرفوریشن بوسیله پر کردن مسیر کانال در حدی که قابل تریز کردن پر کردن باشد دیده میشود
پرفوریشن نواری srtip perforation

پرفوریشن نواری srtip perforation
پرفوریشن نواری srtip perforation


این نوع پرفوریشن در کانالهای مزیال بیشتر اتفاق می افتد در قسمت داخلی انحنا به سمت فورکا
این نوع پرفوریشن علل مختلفی میتواند داشته باشد که بحث آن  اینجا انجام نمیشود ولی یکی از علل آن میتواند تهیه حفره دسترسی ناقص با اوت لاین کوچک میتواند باشد بطوریکه امکان دسترسی مستقیم و  ساده به انتهای ریشه بوسیله فایلهای درشتتر میسر نباشد .اتفاقی که اینجا می افتد پاره شدن و پرفوراسیون ریشه های مزیال در سمت فورکا است به نحوی که در فیلم مشاهده میکنید گوتاپرکا ها از آنجا خارج شده اند و امکان پر کردن انتهای ریشه و قسمت ایپیکال میسر نیست که نمای رادیوگرافی نیز همین را نشان میدهد

خطای بر نداشتن سر عاجی کانالها بخصوص کانالهای مزیو باکال و مزیو لینگوال

خطای بر نداشتن سر عاجی کانالها بخصوص کانالهای مزیو باکال و مزیو لینگوال
خطای بر نداشتن سر عاجی کانالها بخصوص کانالهای مزیو باکال و مزیو لینگوال


در تصویر سمت چپ میبینید بنظر میرسد که اکسس کویتی کامل شده است  در حالی که خیر دسترسی کامل و مستقیم به مزیو باکال و مزیو لینگوال  وجود ندارد
در نمای سمت راست میبینید که برآمدگیهای سر کانالها حذف شده اند دسترسی بسیار ساده و راحت به کانالهای مزیو باکال و مزیو لینگوال مشاهده میشود
فیلم همان دندان مشاهده میشود برآمدگیهای عاجی بصورت کامل دیده میشوند در این حالت ممکن است که کانالها دیده شوند و ممکن است فایلهای کوچک هم داخل آنها برود ولی هر چقدر که شماره فایل بزرگتر شود احتمال گیر کردن فایل به لبه های دندان و انحراف پیدا کردن لبه های فایل از مسیر مستقیم بیشتر میشود بنحوی که کنترل قسمتهای پایین فایل در اختیار ما نیست و میتواند منجر به خطاهایی مثل ترانسپورتیشن ٬سیو ٬ پرفوریشن و لج شود
در عکس آخر شما میبینید که نمای کیلینیکی کامل شده است و به کانالهای مزیو باکال و مزیو لینگوال دسترسی مستقیم داریم
وقتی که ما توجه به این برآمدگیهای عاجی کنیم و در حین اکسس کویتی و ابتدای کار آنها را برداریم علاوه بر اینکه کلینینگ و شیپینگ ما آسان خواهد شد آبچوریشن ما بمراتب راحتتر خواهد شد ٬ فایلها معمولا با هر سختی مسیر خودشان را پیدا میکنند ولی گوتا ها اینگونه نیستند گوتاها خیلی سخت داخل کانالهایی میروند که اکسس کویتی ناقص دارند

در این فیلم میبینید که سعی میکنیم که برآمدگیهای عاجی را برداریم و از خطای گفته شده جلوگیری کنیم و برای این کار از فرز راند آنل استفاده کنیم و میتوانیم از فرزهای لانگ شفت(طول بلند) را استفاده کنیم زیرا فرزهای بلندتری هستند و میتوانند براحتی به عمق پالپ چنبر برسند پس از استفاده از این فرز داخل کانالها را شستشو داده و خشک میکنیم و کنترل میکنیم .فرزها اندازه های مختلفی دارند فرزهای کوچکتر را میتوانیم استفاده کنیم و یا فرزهای بزرگتر  را برای برداشتن سر اریفیس دیستال
اگر همانطور که گفته شد این قسمتها خوب برداشته نشود غیر از خطاهایی که در حین کلینینگ و شیپینگ اتفاق می افتد خطاهای حین آبچوریشن را هم ما داریم
در حقیقت مواردی است که برای همه ما اتفاق افتاده است وقتی که داریم آبچوریشن انجام میدهیم گوتاها بسختی داخل کانالهای میروند

کانال لوبیایی شکل باشد و یا کانال دومی در دیستوباکال باشد
کانال لوبیایی شکل باشد و یا کانال دومی در دیستوباکال باشد


مورد بعدی دندان مولری است که خطاهای زیادی روی دندان انجام شده است و فعلا ما روی کانال دیستال متمرکز میشویم که به نظر فرم کانال بصورتی است که کانال لوبیایی شکل باشد و یا کانال دومی در دیستوباکال وجود داشته باشد .با فایلی که داخل کانال گذاشته شده است در اسلاید سمت راست پایین میبینید که دو فایل در داخل کانال دیستال قرار گرفته است و علاوه بر این در قسمت مزیالی دندان ٬ بالجی که روی قسمت مزیو باکال و مزیو لینگوال قرار گرفته کاملا  برداشته نشده و اکسس مستقیم ما را میتواند دچار اشکال کند 

خطای برنداشتن پانسمان یا آمالگام

خطای برنداشتن پانسمان یا آمالگام
خطای برنداشتن پانسمان یا آمالگام


از جمله خطاهایی که بصورت ناخواسته پیش می آید پانسمانی است که ما بین جلسات قرار میدهیم و امکان دارد که ما این پانسمان را برنداریم و یا اینکه آمالگامی است که ما حین اکسس بصورت کامل برنمیداریم
همانطور که در فیلم میبینید فایل را بالا و پایین میبریم پانسمان یا آمالگامی که از قبل بوده است  بصورت براده هایی وارد کانال میشود و وقتی که عکس میگیریم میبینیم که در انتهای ناحیه آپکس ٬ یک یا دو میلیمتر اجسام اپکی قرار دارد که هم طول را از دست داده ایم و هم مشکلات بعدی را میتواند برای ما ایجاد کند  و جزو خطاهایی است که براحتی قابل جبران است

 

ایجاد حفره دسترسی در داخل پرکردگی
ایجاد حفره دسترسی در داخل پرکردگی


در موارد خاص میتوانیم بصورت کامل پر کردگی را برنداریم و حفره دسترسی را در داخل این پرکردگی تهیه کنیم مثل مولری که در سمت چپ مشاهده میکنید اگر تمام آمالگام را خارج کنیم کاست باکال و لینگوال بشدت آنساپورت خواهند شد و احتمال شکستن آنها وجود دارد بعلاوه امکان تهیه یک ایزولیشن کافی و بدون وجود بزاق و مواد دیگر در اینجا میسر نیست  در چنین مواردی میتوانیم حفره دسترسی را بنحوی آماده کنیم که در سمت مزیال و دیستال کمی از آمالگام باقی بماند مثل عکس پایین سمت راست
در چنین مواقعی ما بشرطی میتوانیم آمالگام را نگه داریم که اوتلاین ما کوچک نباشد یعنی در حدی وسیع باشد که اگر از وسایل و فایلهای درشتتر یا وسایل چرخنده استفاده میکنیم بدنه آنها باعث بریده شدن آمالگامهای اطراف و ریختن آنها داخل کانال نشود

خطای شکستگی ورتیکالی و شکستگی تاج

خطای شکستگی ورتیکالی و شکستگی تاج
خطای شکستگی ورتیکالی و شکستگی تاج دندان


این خطا بصورت شایع و ناخواسته است که میتواند تمام درمان ما را زیر سوال ببرد وقتی که کاسپها آندر واین باشند و زیر آنها پوسیدگی باقی بماند و یا ساپورت نداشته باشند بین جلسات که پانسمان میکنیم در جلسات بعد میبینیم که یک طرف دیوار دندان شکسته است
این نما کاسپ ریداپشن است که در واقع ما کمی از نوک کاسپها و نوک دندان کوتاه میکنیم که چندین حسن دارد
مریض فشار زیادی به این دندان وارد نکند و همچنین دردهای بعد از کار را نیز بمراتب کمتر میکند

خطای کاسپ ریداپت
خطای کاسپ ریداپتشن


در اینجا همانطور که میبینید (نمای در فیلم )بخاطر این که کاسپ ریداپت که انجام نشده است  مریض در جلسه بعدی که آمده است و دندان از ناحیه ای شکسته شده است که از ناحیه CEG پایین تر است و درمانی که میتوانست بخوبی انجام شود و مریض انتظار داشت یکدفعه مسیر عوض میشود و کار به کرانلنت و در بعضی مواقع متاسفانه کار به کشیدن دندان میرسد

خطای خطای کاسپ ریداپ
خطای خطای کاسپ ریداپ

در این نما همانطور که مشاهده میکنید قسمت شکسته شده در آورده شده است . دندانی بوده است که کلینینگ و شیپینگ مناسبی انجام شده است ولی بخاطر اینکه کاسپ ریداپت نشده است از ناحیه زیر CEG ٬‌ دندان شکسته است و منجر به کرانلنس میشود که یک هزینه اضافه است که به بیمار تحمیل میشود که این مشکل با کوتاه کردن کاسپها و خارج کردن دندان از اوکلوژن براحتی قابل جبران است و گاهی دیده میشود که این ناحیه شکستگی خیلی عمیق است مخصوصا هنگامی که فورکا را درگیر کند که در آنموقع راهی جز کشیدن یا همیسکشن دندان باقی نمی ماند

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت
۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583