جراحی /  19 آذر 1396

مقدمات پیوند استخوان فک (۲)  بون مدلینگ bone-modeling
بون مدلینگ عبارت است از صاف کردن لبه های استخوان برداشته شده از داخل دهان است

به این منظور استخوان به ناحیه خارج از دهان منتقل شده و لبه های آن همراه با شستشو با نرمال سالین ٬ با فرز و با دور حدود چهل هزار دور به آرامی صاف خواهد شد
لبه های تیز منجر به ایجاد مشکلاتی همانند دلیسنس بافت نرم و یا سوراخ شدن بافت نرم بعد از پیوند میشود به همین منظور صاف کردن باید با دقت در همه نواحی و در همه سطوح استخوان صورت گیرد

ویدئوهای مرتبط