جراحی فرنوم بلند(قسمت۴ باندینگ)

قسمت بریده شده توسط یک پنس از اینجا برداشته میشود که این همان بافت فیبروزه هست
به محل جراحی نگاه کنید اگر توجه کنید میبینید که هیچ خونریزی شدیدی نداریم
از گاز استریل یک تیکه میبریم و این گاز استریل را لوله کرده و در محل جراحی قرار میدهیم تا اینکه خونریزی بصورت کامل بند بیاید

بعد از این در این مرحله دو دندانی را که اچ کرده بودیم به جای اچ باندینگ میزنیم  در روی هر دندان یک باندینگ

گاز رو هم در اینجا قرار داده ایم تا باندینگ به جایی که جراحی شده است نخورد
حال کاری که میکنیم نگاه میکنیم میبینیم که لبه پاپیای من کجاست و در این جا یک نقطه فلویبل در روی هر دندان قرار میدهیم  و یک نقطه فلویبل دیگر پایینتر در روی هر دو دندان و نهایتا یک نقطه فلویبل دیگر روی هر دو دندان قرار میدهیم که پس از گذاشتن هر نقطه فلویبل نور میگیریم نهایتا نیز روی تمامی نقاط بصورت کامل نور گرفته میشود 
از من پرسیده میشود که چرا پس از جراحی های شما چرا خونریزی وجود ندارد ؟
اگر با احتیاط و تر و تمیز جراحی را انجام دهید خونریزی نخواهید داشت

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت
۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583