اساس کار دستگاه رادیوگرافی دندان

اساس کار دستگاه رادیوگرافی دندان

اگر به دندانپزشک مراجعه کرده باشید به احتمال زیاد عکس رادیوگرافی از دندانهایتان گرفته باشید
این تصاویر رادیوگرافی بصورت اساسی به مراقبان بهداشت دهان و دندان کمک میکند
همچنین به آنها امکان توسعه برنامه درمان شخص به تناسب نیازهایش را اجازه می دهد
تولید این تصاویر اشعه ایکس نیاز به یک ماشین تخصصی و یک فرایند به نام یونیزاسیون دارد
برای درک فرایند یونیزاسیون باید چندین اصطلاح شیمی را درک کنیم
اولی عنصر است که عبارت است از یک ماده ٬ که از یک نوع اتم ساخته شده است
اتم کوچکترین واحد عنصر است که خواص شیمیایی آن را حفظ می کند و اتم از سه جزء کوچکتر پروتون ٬ نوترون و الکترون تشکیل شده است
پروتونها دارای بار مثبت ٬ الکترونها ذرات باردار منفی و نوترون ها بدون بار هستند
ناحیه پروتون ها ٬ نوترون ها و الکترون های یک اتم شبیه به میدان مسابقه است
در مرکز مسیر پروتونها و نوترونها قرار دارند که هسته اتم را تشکیل میدهند
این قسمت وسط هسته نامیده میشود که الکترونها در دور این هسته در حال چرخش هستندالکترونهای دارای بار منفی به دور هسته میچرخند و در مسیرهایی میچرخند که پوسته نامیده میشود
اتم ها به طور معمول بدون بار هستند، زیرا بار مثبت پروتون های آن برابر با بار منفی الکترون های آن است
با این حال هنگامی که اتم یک الکترون را از دست می دهد، یک ذره باردار شناخته می شود.
به عنوان مثال یک اتم یک الکترون را از دست می دهد و دارای بار مثبت میشود و به عنوان یون مثبت شناخته می شود
همراه یون مثبت جدید به همراه الکترونی که از دست داده، یک جفت یون نامیده می شود
این فرایند تشکیل جفت های یونی ٬ یونیزاسیون نامیده می شود و اساس شکل گیری تصاویر اضافی است.
ساخت یک تصویر اشعه ایکس از جایی شروع میشود که دستگاه اشعه ایکسی وجود ندارد

بطور مشخص سر لوله دستگاه اشعه ایکس است
در یک طرف لوله خلاء یک کاتد الکترود منفی است
سیم ساخته شده از عنصر شیمیایی تنگستن در یک پوشش فلزی قرار دارد که جام تمرکز رشته نامیده میشود فوکوسینگ کاپ

در جایی است که به کاتد متصل شده است در طرف دیگر لوله یک الکترود مثبت به نام آند است
این آند حاوی یک ورقه تنگستن است که به عنوان هدف برای الکترونها عمل می کند
هنگامی که دستگاه روشن شود جریان الکتریکی رشته های تنگستن را در کاتد گرم میکند تا جایی که چرخه شروع شود و باعث می شود که الکترونها را از دست بدهد افزایش فشار الکتریکی توسط ولتاژ اعمال میشود 
سپس الکترون ها کشیده شده و یونهای مثبت را مورد هدف قرار میدهند
نشانه گیری به الکترونها در رسیدن به هدف کمک میکند
برخورد الکترون به آنودا بسیار بزرگ است که باعث می شود که الکترون انرژی خود را از دست بدهد
با این حال انرژی پس از آن تبدیل به فوتون انرژی نوری با قدرت زیاد میشود که ما آنرا اشعه ایکس می نامیم
فوتون های اشعه ایکس به صورت همزان به شی مورد نظر مانند دندان فرد شلیک میشوند
جسم اشعه ایکس را با درجات مختلف و بسته به تراکم جسم جذب میکند قبل از آنکه فیلم دیده شود و در نهایت عکس رادیوگرافی جسم روی فیلم تشکیل میشود

تماس با ما
شماره تلفن های تماس قسمت فنی سایت دنتیک

تلفن ثابت
۰۲۴۳۳۷۴۷۵۷۳

تلفن همراه
۰۹۱۲۸۴۱۴۷۸۳
۰۹۳۸۶۲۵۲۵۸۳

ثبت نام کنید

با دسترسی به تمامی قسمتها

اطلاعات بیشتر

شماره واتس آپ ، تلگرام، ایتا و روبیکا
امور مشتریان
(جهت ارسال پیام)

09386252583