دنتيك

دانلود کتابها،جزوات آموزش دندانپزشکی و دندانسازی
جزئيات دانلود

مروری بر پروتکل های بارگذاری فوری و زود هنگام در ایمپلنت های دندانی مروری بر پروتکل های بارگذاری فوری و زود هنگام در ایمپلنت های دندانی جدید

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻧﻈﺮﻳﻪ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻲدﻧﺪان ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻤﭙﻠﻨﺖﻫﺎی اسئواینتگره ،اولین بار در دهه 1960 معرفی شد .

برای به حداقل رساندن احتمال شکست ایمپلنت ها توصیه شده بود که ایمپلنتها را حین دوره ترمیم دور از بارگذاری نگهداریم.

اخیرا مطالعات روی اینتگریشن سریعتر و دروه ترمیم کوتاهتر قبل از قرارگیری رستوریشن متمرکز شده است و پروتکل های مختلف بارگذاری (بارگذاری فوری ، بارگذاری زود هنگام )به خوبی با اصول بیولوژیک اینتگریشن ایمپلنت قابل تفسیر می باشد .

هر یک از انواع مختلف بارگذاری نیازمند ملزومات خاصی می باشد و ریسک فاکتورهای خاصی هم برای انواع متفاوت بارگذاری وجود دارد.

در این مقاله به‌مرور انواع متفاوت بارگذاری و ملاحظات جراحی پروتزی دخیل در آن‌ها می‌پردازیم  

حجم فایل 181.7 KB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزش مربوط به حوزه سلامت دهان و دندان