دنتيك

دانلود کتابها،جزوات و مجلات آموزش دندانپزشکی ، پروتزهای دندانی، ایمپلنت،جراحی
جزئيات دانلود

مقایسه وضعیت تغذیه اي افراد داراي پروتز کامل معمول و افراد داراي سیستم دندانی طبیعی مقایسه وضعیت تغذیه اي افراد داراي پروتز کامل معمول و افراد داراي سیستم دندانی طبیعی

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

زبان : فارسی

مقایسه وضعیت تغذیه اي افراد داراي پروتز کامل معمول و افراد داراي سیستم دندانی طبیعی بر اساس شاخص هاي تن سنجی

از دست دادن دندانها و استفاده از پروتز کامل میتواند تأثیرات سوئی بر وضعیت تغذیهاي داشته باشد. در مطالعات متعدد در جوامع مختلف وضعیت تغذیهاي افراد بیدندان با یا بدون پروتز کامل به روشهاي مختلف ازجمله تعیین شاخصهاي تنسنجی بررسی شده و نتایج متفاوتی بهدست آمده است.
هدف مطالعه حاضر مقایسه وضعیت تغذیهاي افراد داراي پروتز کامل معمول و افراد داراي دندانهاي طبیعی بر اساس شاخصهاي تن سنجی در یک جامعه ایرانی

تغذیه مناسب عامل مهمی در بهبود کیفیت زندگی تمام افراد و به ویژه سالمندان میباشد ( 1). از دست دادن دندانها و سایر
نقایص دهانی میتواند با ایجاد تغییر در توانایی چشایی، گاز گرفتن، جویدن و بلع غذا تأثیرات سوئی بر وضعیت تغذیه اي و رژیم غذایی افراد بگذارد .

تغییر وضعیت تغذیهاي به دنبال از دست دادن دندانها ممکن است تهدیدکننده جدي سلامت نباشد ولی با توجه به اینکه بخش عمده اي از جمعیت درگیر مشکل از دست دادن دندانها هستند و شیوع بی دندانی با افزایش سن بیشتر میشود لذا این موضوع حائز اهمیت میباشد

حجم فایل : 230.55 KB

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کتابخانه بخش بندی شده کتابها،دانشنامه ها و جزوات آموزشی دندانپزشکی و پروتزهای دندانی
کتابهای مرتبط
1. مقایسه میزان چسبندگی مواد بیس پروتز
2. آئين نامه تأسيس لابراتوار پروتز هاي
3. آناتومیک و فیزیولوژیک دندان
4. بررسي انگيزه مراجعه افراد بي دندان
5. اصول و روش کار اندودانتیکس ترابی‌نژ
6. آرام بخش عضلانی
7. کتاب رفرنس پریودنتولوژی بالینی و دن
8. آناتومی و مورفولوژی دندانهای پرمولر
9. معرفي نر م افزار آر پي دي گراف RPD
10. اطلس رنگی ساخت پروتز کامل
11. آرام بخش دهان و بینی و پوست